Cenniki i zamówienia programu NapLin DXF 2.5 program NapLin DXF 2.5 obliczający zwisy, odległości i naprężenia przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych (nN, SN i WN) np. 110 kV Program NapLin DXF 2.5 jest już dostępny w wersjach:

NapLin DXF 2.5 (R lub B):

(R) z regulacją zwisów:
(B) bez regulacji zwisów:
PDF: Cennik i zamówienie programu NapLin DXF 2.5 z regulacją zwisów licencje bezterminowe PDF: Cennik i zamówienie programu NapLin DXF 2.5 bez regulacji zwisów licencje bezterminowe

Rabat dla uczelni, szkół i organizacji edukacyjnych! Więcej...

Wspieramy osoby niepełnosprawne m.in. poprzez rabaty! Więcej...


Zapraszamy do sklepu:
sklep.informs.pl

Oprogramowanie (wartości niematerialne i prawne) do 10 000 zł jednorazowo w koszty.
Zmiany w ustawach PIT i CIT wprowadza tzw. duża nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych (Dz.U. poz. 2175).
Nowy limit ma zastosowanie do składników majątku przyjętych do używania po dniu 31.12.2017 r.


Program NapLin profil linii program NapLin DXF obliczający zwisy, odległości i naprężenia przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych (nN, SN i WN) np. 110 kV

sklep.informs.pl
Promocja więcej NapLinowPromocja więcej NapLinow

NapLin DXF 2.5 program do obliczania zwisów, odległości i naprężeń: eksport do DXF, pełzanie i dodatkowy zwis, tablice montażowe z przeprężeniem, regulacja zwisów przewodów w sekcji – szybkie generowanie dokumentacji projektowej do programów: AutoCAD (.dxf), Excel i Word.

Więcej...