Referencje: PGE Dystrybucja S.A. wdrożenie oprogramowania NapLin (DXF 2.0 z regulacją zwisów w przęśle i sekcji)
LIST REFERENCYJNY


PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość – ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość informuje, że firma Informs Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie zrealizowała wdrożenie oprogramowania NapLin w PGE Dystrybucja SA Oddział Zamość.

   Program NapLin służy do wyliczania i prezentacji graficznej zwisów, odległości i naprężeń przewodów linii napowietrznych nN, SN i WN. Wdrożenie obejmowało osiem dodatkowych funkcjonalności m.in.: obliczanie skracania przewodów w przęśle i sekcji (regulacja zwisów), generowanie profili podłużnych z możliwością eksportu do plików DXF, obliczanie najniżej położonego punktu (rzędnej) zwisu, analizy zmian wysokości zawieszenia przewodów itd.

   Firma Informs Sp. z o.o. dodatkowo wdrożyła usprawnienia obsługi programu oraz nowe funkcje np.: obliczanie najmniejszej odległości pionowej od poziomu terenu na profilu, możliwość uwzględniania i analizy odkształceń pełzania (wg IEC), zwiększenia bezpieczeństwa obliczeń poprzez uwzględnienie dodatkowego zwisu, zwiększono ilość rekordów w bazie przewodów i światłowodów.

   W ramach wdrożenia odbyło się szkolenie z obsługi programu NapLin obejmujące przykłady dla przewodów linii napowietrznych nN, SN i WN (przebudowa sieci, skrzyżowanie z linią, drogą, zbliżenia oraz skracanie przewodu w sekcji 110 kV – regulacja zwisów).
   Wszystkie prace zostały wykonane z należytą starannością i w przewidzianym budżecie.
Zaświadczamy, że wykonawca jest solidnym i rzetelnym partnerem posiadającym duże doświadczenie i wiedzę merytoryczną, realizującym bez zastrzeżeń przyjęte zobowiązania.
Wdrożenie programu NapLin w PGE Dystrybucja S.A. referencje opinie Oddział Zamość

Z wyrazami szacunku

Jan Wazia
Zastępca Dyrektora Generalnego

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość

PDF: Wdrożenie programu NapLin w PGE Dystrybucja S.A. referencje opinie
Powrót do strony głównej programu NapLin DXF 2.5

Overhead lines designing tools


sklep.informs.pl

NapLin DXF 2.5 program do obliczania zwisów, odległości i naprężeń: eksport do DXF, pełzanie i dodatkowy zwis, tablice montażowe z przeprężeniem, regulacja zwisów przewodów w sekcji – szybkie generowanie dokumentacji projektowej do programów: AutoCAD (.dxf), Excel i Word.

Więcej...