Referencje: PGE Dystrybucja S.A. wdrożenie oprogramowania NapLin (DXF 2.0 z regulacją zwisów w przęśle i sekcji)
LIST REFERENCYJNY


PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość – ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość informuje, że firma Informs Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie zrealizowała wdrożenie oprogramowania NapLin w PGE Dystrybucja SA Oddział Zamość.

   Program NapLin służy do wyliczania i prezentacji graficznej zwisów, odległości i naprężeń przewodów linii napowietrznych nN, SN i WN. Wdrożenie obejmowało osiem dodatkowych funkcjonalności m.in.: obliczanie skracania przewodów w przęśle i sekcji (regulacja zwisów), generowanie profili podłużnych z możliwością eksportu do plików DXF, obliczanie najniżej położonego punktu (rzędnej) zwisu, analizy zmian wysokości zawieszenia przewodów itd.

   Firma Informs Sp. z o.o. dodatkowo wdrożyła usprawnienia obsługi programu oraz nowe funkcje np.: obliczanie najmniejszej odległości pionowej od poziomu terenu na profilu, możliwość uwzględniania i analizy odkształceń pełzania (wg IEC), zwiększenia bezpieczeństwa obliczeń poprzez uwzględnienie dodatkowego zwisu, zwiększono ilość rekordów w bazie przewodów i światłowodów.

   W ramach wdrożenia odbyło się szkolenie z obsługi programu NapLin obejmujące przykłady dla przewodów linii napowietrznych nN, SN i WN (przebudowa sieci, skrzyżowanie z linią, drogą, zbliżenia oraz skracanie przewodu w sekcji 110 kV – regulacja zwisów).
   Wszystkie prace zostały wykonane z należytą starannością i w przewidzianym budżecie.
Zaświadczamy, że wykonawca jest solidnym i rzetelnym partnerem posiadającym duże doświadczenie i wiedzę merytoryczną, realizującym bez zastrzeżeń przyjęte zobowiązania.
Wdrożenie programu NapLin w PGE Dystrybucja S.A. referencje opinie Oddział Zamość

Z wyrazami szacunku

Jan Wazia
Zastępca Dyrektora Generalnego

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość

PDF: Wdrożenie programu NapLin w PGE Dystrybucja S.A. referencje opinie
Powrót do strony głównej programu NapLin DXF 2.5

Overhead lines designing tools


sklep.informs.pl
Promocja więcej NapLinowPromocja więcej NapLinow

NapLin DXF 2.5 program do obliczania zwisów, odległości i naprężeń: eksport do DXF, pełzanie i dodatkowy zwis, tablice montażowe z przeprężeniem, regulacja zwisów przewodów w sekcji – szybkie generowanie dokumentacji projektowej do programów: AutoCAD (.dxf), Excel i Word.

Więcej...