Produkcja energii w elektrowniach (farmach) wiatrowych w miesiącach.
Energia i klasy energetyczne, moce oraz rozkłady weibulla prędkości wiatru


Cel:

1. Zwiększenie dokładności prognoz produkcji energii przez farmy wiatrowe.

Zastosowania:

1. Analizy i prognozy wytwarzania (produkcji) energii elektrycznej w istniejących i planowanych do wybudowania elektrowniach wiatrowych (farmach).
2. Odtwarzanie danych historycznych do wykonywania dokładniejszych prognoz (predykcji). Więcej o zastosowaniach analiz...

Opis:

Przedstawiono produkcję energii w kolejnych 12 miesiącach oraz zbiorczo dla lat.
Zastosowano klasyfikację energetyczną produkcji energii.
 Energia A [MWh]  Moc P [MW]  Rozkład [m/s]  Dane wiatru V [m/s]
        
Wybór miesiąca (okresu) analizy: (Kliknięcie w wykres wyświetla kolejny miesiąc.)


 Energia A [MWh] i klasy energetyczne  Moc P [MW] i energia A [MWh]
   
 Rozkład Weibulla prędkości wiatru [%]  Prędkości wiatru V [m/s]
    

Opis:

Kliknięcie w powyższe wykresy wyświetla kolejny miesiąc.


Wykresy w powiększeniu z dokładniejszym opisem:

 Energia A [MWh] i klasy energetyczne produkcji energii
 Analiza produkcji energii elektrowni wiatrowych (farm) w miesiącach (w MWh) 
 
 Moc P [MW] i energia A [MWh]
 Analiza produkcji energii elektrowni wiatrowych (farm) w miesiącach (w MWh) 
 
 Rozkład Weibulla prędkości wiatru [%]
 Analiza produkcji energii elektrowni wiatrowych (farm) w miesiącach (w MWh) 
 
 Prędkości wiatru, V [m/s]
 Analiza produkcji energii elektrowni wiatrowych (farm) w miesiącach (w MWh) 
 Wykresy: Produkcja energii w okresie 25 lat – przykłady

wykres produkcja energii w miesiacach roku I XII wiatr
wykres produkcja energii w miesiacach wykres produkcja energii kolejnych miesiecy
wykres udzial produkcja energii w miesiacach wykres produkcja energii w 3 miesiacach I III
wykres predkosc wiatru v dane pomiarowe dni n lat wykres elektrownia wiatrowa histogram dane
wykres elektrownia wiatrowa rozklad weibulla histogram

Klasyfikacja energetyczna miesięcy i lat (dla okresu 25 lat)

Klasyfikacja energetyczna miesięcy i lat dla okresu 25 lat kwantylowa


sklep.informs.pl
Promocja więcej NapLinowPromocja więcej NapLinow

NapLin DXF 2.5 program do obliczania zwisów, odległości i naprężeń: eksport do DXF, pełzanie i dodatkowy zwis, tablice montażowe z przeprężeniem, regulacja zwisów przewodów w sekcji – szybkie generowanie dokumentacji projektowej do programów: AutoCAD (.dxf), Excel i Word.

Więcej...