Wytwarzanie (produkcja) energii elektrycznej
w elektrowniach wodnych (ew, mew)


Wytwarzanie energii elektrycznej w MEW Wstęp

Wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach wodnych (MEW) jest uzależnione od wielu czynników, m.in. od doboru poszczególnych urządzeń elektrowni (turbin, generatorów, transformatorów itd.) oraz zmienności warunków hydrologicznych.
Ze względu na ograniczony dostęp do danych hydrologicznych, wynikający z bardzo znaczących kosztów ich pozyskania, zazwyczaj analizy produkcji energii elektrycznej ogranicza się do wyliczenia energii elektrycznej jako średniej wartości z wielolecia.
Średnia wartość produkcji energii z wielolecia nie ukazuje zmian warunków hydrologicznych (zmian klimatu) i ich tendencji, zmienności produkcji energii na przestrzeni lat, a zwłaszcza w poszczególnych miesiącach roku, co jest istotne podczas eksploatacji elektrowni i prognozowania produkcji (składania zamówień na aukcjach).
Dodatkowo przy uwzględnieniu obserwowanych tendencji do „przewymiarowania” urządzeń, wynikających np. z:
 • przyjmowania strategii maksymalnego wykorzystania dotacji w przypadku nowych obiektów,
 • doboru urządzeń przy innych niż obecne uwarunkowaniach gospodarczych (wiele elektrowni powstawało kilkadziesiąt lat temu),
konieczności dostępu do historycznych danych produkcji energii i danych hydrologicznych.

Dzięki zaawansowanemu modelowaniu stosowanemu przez INFORMS można dokładniej poznać złożoną naturę zjawisk hydrologicznych i wynikających z niej ograniczeń dla efektywnego wytwarzania energii elektrycznej zarówno w istniejących, jak i planowanych do wybudowania elektrowniach wodnych.

wykres dobor przelykow turbin wykres dobor przelykow turbin mew small hydro wykres przeplyw spad moc mew small hydro wykres przeplyw spad moc
mew small hydro wykres produkcja energii w latach hydrologicznych kalendarzowych mew small hydro wykres produkcja energii histogram mew small hydro wykres hydrozespol 1 images mew small hydro wykres hydrozespol 3
Współpraca z firmami z branży energetyki wodnej, w tym spółkami eksploatującymi elektrownie, nad efektywnym doborem urządzeń m.in. w EW: Biesowice II, Bledzew, Dobrzyca, Kamienna, Oborniki, Turawa, Oława II, Żagań II, a także dla koncepcji przedsięwzięcia budowy zespołu małych elektrowni wodnych (ZMEW) oraz koncepcji elektrowni szczytowo-pompowej ESP Siersza (100 MW, spad ponad 300 m), dostarczyła wiedzy o realnym procesie inwestycyjnym.
Ważnymi doświadczeniami są opracowane programy komputerowe – analizatory techniczne i ekonomiczne oraz ich wdrożenia np. w: Energoprojekt Warszawa S.A., ZRE Gdańsk Sp. z o.o., czy Elektrowni „Stalowa Wola” S.A., a także współpraca w opracowywaniu planów ekonomiczno-finansowych np. dla Energetyki Poznańskiej Zakładu Elektrowni Wodnych (ENEA Wytwarzanie S.A.).

Zastosowanie w elektrowniach wodnych: Zastosowania analiz i prognoz:

 1. Dla kadry zarządzającej i rad nadzorczych – bardzo szybkie oceny i efektywne porównania na tle wielu lat:
  • produkcji energii, warunków hydrologicznych,
  • prognoz, scenariuszy zarządzania kryzysowego.
 2. Wspomaganie procesu planowania produkcji energii, opracowywania prognoz i planów,
  w tym dla składania ofert w systemie aukcyjnym.
 3. Diagnozowanie występowania okresów o charakterze odbiegającym od normy z wielolecia.
 4. Wcześniejsze wykrywanie niekorzystnych okresów wynikających z warunków meteorologicznych
  (hydrologicznych i ich kumulacji np. miesięcy „posusznych").
 5. Opracowanie scenariuszy zarządzania kryzysowego (dla miesięcy i lat „suchych”).
 6. Wspomaganie służb controllingu i rachunkowości zarządczej.
 7. Zmniejszenie ryzyk inwestycyjnych budowy nowych elektrowni (OZE) i modernizacji istniejących.
 8. Wspomaganie zarządzania remontami i modernizacjami.
 9. Uzupełnienie i weryfikacja baz danych (produkcji energii, hydrologicznych itd.).

PrzykładyPrzykłady:

 1. Analizy hydrologiczne.
 2. Modelowanie danych hydrologicznych do analiz prognoz produkcji (wytwarzania) energii.
 3. Analizy produkcji energii:
 4. Prognozowanie (predykcje) produkcji energii.

KalkulatorKalkulatory:

 1. Kalkulator mocy elektrowni wodnej MEW [kW].
 2. Kalkulator przepływów dla małych elektrowni wodnych MEW [m3/s, kW, kWh].

sklep.informs.pl
Promocja więcej NapLinowPromocja więcej NapLinow

NapLin DXF 2.5 program do obliczania zwisów, odległości i naprężeń: eksport do DXF, pełzanie i dodatkowy zwis, tablice montażowe z przeprężeniem, regulacja zwisów przewodów w sekcji – szybkie generowanie dokumentacji projektowej do programów: AutoCAD (.dxf), Excel i Word.

Więcej...