MEW: Kalkulator mocy i energii elektrowni wodnej


Moc elektrowni wodnej:


 P = 9,81 * n * Q * H * η    [kW]

Q − przełyk turbin   ,  [m3/s]  
n − liczba turbin  
H − spad    [cm]
η − sprawności elektrowni wodnej 

Sprawności elektrowni wodnej:

 η = ηt * ηp * ηg * ηs  

ηt − sprawność turbiny wodnej   ,  %
ηp − sprawność przekładni   ,  %
ηg − sprawność generatora (prądnicy)   ,  %
ηs − sprawność układu wyprowadzenia mocy   ,  %

    ,  %
Wykres Przykładowe zakresy sprawności MEW małych elektrowni wodnych w % (η, ηt, ηp, ηg, ηs) ηs do 98% ηg do 94% ηp do 95% ηt do 82% η do 80% Opracowano przez INFORMS.pl

Wykres Sprawności urządzeń i elektrowni wodnej MEW, η = % sprawność turbiny wodnej, ηp − sprawność przekładni, ηg − sprawność generatora (prądnicy), ηs − sprawność układu wyprowadzenia mocy, P ∆ − moc potrzeb własnych ηs = 97% ηg = 93% ηp = 93% ηt = 83% η = 69,63% Opracowano przez INFORMS.pl
 Sprawności elektrowni wodnej, η = 69,63%  

Moc elektrowni wodnej to moc czynna oddawana do sieci energetycznej. W obliczeniach mocy należy zatem uwzględnić także sprawność układu wyprowadzenia mocy, tj. straty, jakie powstają na drodze przesyłu wytworzonej energii, od generatora aż do sieci, powodowane przez kable, szyny, przełączniki, transformatory itp.
Wykres Moc elektrowni wodnej: kW, η MEW Wykres Obliczeniowa moc rzeki Moc elektrowni wodnej: 
14589,56 kW, η = 69,63% Obliczeniowa moc rzeki (η = 100%) Opracowano przez INFORMS.pl
 Moc elektrowni wodnej P = 14 589,56 kW  


Produkcja energii elektrycznej:


 A = P * t    [kWh]

t= [h/a] (godzin/rok)

  Produkcja energii A = 41 215 507 kWh (41 216 MWh) 
Wykres: Czas wykorzystania mocy zainstalowanej elektrowni wykorzystujących OZE odnawialne źródła energii w latach 2001-2014 [MW] URE GUS ARE ogółem z odnawialnych źródeł energii (OZE) ogółem z elektrowni wodnych z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW z elektrowni wiatrowych z biomasy stałej z biomasy stałej z współspalania ogółem z biogazu z biogazu z wysypisk odpadów z biogazu z oczyszczalni ścieków z biogazu innego z biopaliw z promieniowania słonecznego (ogniw fotowoltaicznych) W roku 2014 = 49871 [MW] W roku 2013 = 44925 [MW] W roku 2012 = 41216 [MW] W roku 2011 = 39155 [MW] W roku 2010 = 65946 [MW] W roku 2009 = 37507 [MW] W roku 2008 = 37094 [MW] W roku 2007 = 39155 [MW] W roku 2006 = 31736 [MW] W roku 2005 = 45750 [MW] W roku 2004 = 35034 [MW] W roku 2003 = 30912 [MW] W roku 2002 = 33385 [MW] W roku 2001 = 30500 [MW] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2014 = 49871 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2014 = 49871 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2014 = 49871 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2014 = 49871 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2013 = 44925 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2013 = 44925 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2013 = 44925 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2013 = 44925 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2012 = 41216 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2012 = 41216 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2012 = 41216 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2012 = 41216 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2011 = 39155 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2011 = 39155 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2011 = 39155 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2011 = 39155 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2010 = 65946 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2010 = 65946 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2010 = 65946 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2010 = 65946 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2009 = 37507 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2009 = 37507 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2009 = 37507 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2009 = 37507 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2008 = 37094 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2008 = 37094 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2008 = 37094 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2008 = 37094 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2007 = 39155 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2007 = 39155 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2007 = 39155 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2007 = 39155 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2006 = 31736 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2006 = 31736 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2006 = 31736 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2006 = 31736 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2005 = 45750 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2005 = 45750 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2005 = 45750 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2005 = 45750 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2004 = 35034 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2004 = 35034 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2004 = 35034 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2004 = 35034 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2003 = 30912 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2003 = 30912 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2003 = 30912 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2003 = 30912 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2002 = 33385 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2002 = 33385 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2002 = 33385 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2002 = 33385 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2001 = 30500 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2001 = 30500 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2001 = 30500 [MWh] Hipotetyczna produkcja energii dla roku 2001 = 30500 [MWh] Opracowano przez INFORMS.pl
* – w obliczeniach uwzględniono czas wykorzystania mocy zainstalowanej dla elektrowni wodnych w Polsce o mocy do 1 MW w latach 2001-2014.
1 MWh = 1000 kWh
Dane i sposób obliczeń są przedstawione w sposób poglądowy.


sklep.informs.pl
Promocja więcej NapLinowPromocja więcej NapLinow

NapLin DXF 2.5 program do obliczania zwisów, odległości i naprężeń: eksport do DXF, pełzanie i dodatkowy zwis, tablice montażowe z przeprężeniem, regulacja zwisów przewodów w sekcji – szybkie generowanie dokumentacji projektowej do programów: AutoCAD (.dxf), Excel i Word.

Więcej...