Nadzór właścicielski INFORMS Sp. z o.o.:


Nadzór właścicielski Świadczone usługi Świadczone usługi:

 • Wykonywanie zadań z zakresu nadzoru właścicielskiego pod kątem działalności ekonomiczno-finansowej spółek kapitałowych.
 • Monitorowanie, ocena i nadzór realizacji strategii, planów wieloletnich i operacyjnych spółek.
 • Opiniowanie, sporządzanie analiz w zakresie efektywności ekonomicznej przedsięwzięć.
 • Analizy projektów inwestycyjnych dla rad nadzorczych spółek.
 • Pełnienie nadzoru właścicielskiego nad spółkami.
nadzór właścicielski pod kątem działalności ekonomiczno-finansowej Monitorowanie, ocena i nadzór realizacji planów wieloletnich

Nadzór właścicielski Uprawnienia:

 • Egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.
 • Audytor energetyczny.
 • Świadectwo kwalifikacyjne dozoru.

Nadzór właścicielski Uprawnienia Doświadczenia zawodowe:

 • w nadzorze właścicielskim.
 • na stanowiskach kierowniczych, zarządczych.
standardowe wskaźniki ekonomiczne (np. NPV, IRR, PBT, DPBT, NPVR) lepsze efekty ekonomiczne; przewymiarowania mocy urządzeń i ogranicza nakłady inwestycyjne pełna analiza ekonomiczna z uwzględnieniem prognoz: cen energii, paliw, czy podatków

Kursy i szkolenia:

 • Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie (szkolenie, PTE, Zakopane).
 • Efektywny nadzór właścicielski (szkolenie, Eurofinance Training, Muszyna).
 • Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa (ZEM, Kraków).
 • Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa (szkolenie, Eurofinance Training, Warszawa).
 • Controlling i rachunkowość zarządcza w firmie (szkolenie, Fundacja Promocji Europejskiej, Zakopane).
 • Przepisy dot. zakupu energii ze źródeł odnawialnych (szkolenie, Konferencje Polskie, Lublin).
 • Planowanie gospodarki energetycznej w gminie (studium, IGCP, Warszawa).
 • Kurs audytorów energetycznych (NAPE, Gliwice).
 • Ocena efektywności ekonomicznej inwestycji w energetyce (kurs, EnergoConsulting, Szczyrk).
Nasze referencje
Obiekty naszych analiz, badań i ekspertyz

Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniami.


sklep.informs.pl
Promocja więcej NapLinowPromocja więcej NapLinow

NapLin DXF 2.5 program do obliczania zwisów, odległości i naprężeń: eksport do DXF, pełzanie i dodatkowy zwis, tablice montażowe z przeprężeniem, regulacja zwisów przewodów w sekcji – szybkie generowanie dokumentacji projektowej do programów: AutoCAD (.dxf), Excel i Word.

Więcej...