Klasyfikacja energetyczna warunków hydrologicznych (miesięcy i lat)
w elektrowniach wodnych


prognozowanie produkcji energii Klasyfikacja energetyczna: Klasyfikacja energetyczna warunków hydrologicznych:

– efektywna ocena warunków hydrologicznych określająca przepływy danego miesiąca lub roku w odniesieniu do całego analogicznego okresu. Doskonały sposób wizualizacji danych historycznych i prognoz.

Wykres 1. Klasyfikacja energetyczna warunków hydrologicznych miesięcy i lat

klasyfikacja energetyczna warunków hydrologicznych miesiecy i lat kwantylowa Klasy
i skala barw:

Klasyfikacja energetyczna klasy, skala barw
Klasyfikacja warunków
hydrologicznych:

11. Ekstremalnie mokry
10. Anomalnie mokry
 9. Bardzo mokry
 8. Mokry
 7. Lekko mokry
 6. NORMALNY
 5. Lekko suchy
 4. Suchy
 3. Bardzo suchy
 2. Anomalnie suchy
 1. Ekstremalnie suchy
Klasyfikacja energetyczna warunków hydrologicznych zawiera w sobie skondensowane i opracowane dane pomiarowe oraz dynamicznie reaguje na aktualizacje.

Wykres 2. „Klasyczne" dane pomiarowe i krzywe sum czasów trwania przepływów (45 lat)

wykres-krzywa-sum-czasow-trwania-przeplywow wykres-krzywe-sum-czasow-trwania-przeplywow-porownanie-45-lat

prognozowanie produkcji energii w elektrowniach ZASTOSOWANIE: Zastosowania:

 1. Dla kadry zarządzającej i rad nadzorczych – bardzo szybkie oceny i efektywne porównania na tle wielu lat:
  • produkcji energii, warunków hydrologicznych,
  • prognoz, scenariuszy zarządzania kryzysowego.
 2. Wspomaganie procesu planowania produkcji energii, opracowywania prognoz i planów,
  w tym dla składania ofert w systemie aukcyjnym.
 3. Diagnozowanie występowania okresów o charakterze odbiegającym od normy z wielolecia.
 4. Wcześniejsze wykrywanie niekorzystnych okresów wynikających z warunków meteorologicznych
  (hydrologicznych i ich kumulacji np. miesięcy „posusznych").
 5. Opracowanie scenariuszy zarządzania kryzysowego (dla miesięcy i lat „suchych”).
 6. Wspomaganie służb controllingu i rachunkowości zarządczej.
 7. Zmniejszenie ryzyk inwestycyjnych budowy nowych elektrowni (OZE) i modernizacji istniejących.
 8. Wspomaganie zarządzania remontami i modernizacjami.
 9. Uzupełnienie i weryfikacja baz danych (produkcji energii, hydrologicznych itd.).

prognozowanie produkcji energii w elektrowniach Uwagi: Uwagi:

Klasyfikacja warunków hydrologicznych może być przeprowadzana za pomocą kilku metod:
 • „Trzech sigm” wykorzystującej odchylenie standardowe.
 • Kwantylowej klasyfikacji.
 • Skalowanej klasyfikacji (dobieranej indywidualnie).
Wybór klasyfikacji zależy m.in. od ilości i charakteru danych, wymaganej „czułość” i czytelności przekazu.
Dokładniejszy opis klasyfikacji energetycznej z przykładami zawarto w klasyfikacji produkcji energii.
klasyfikacja produkcji energii

Nasze referencje
Obiekty naszych analiz, badań i ekspertyz
sklep.informs.pl
Promocja więcej NapLinowPromocja więcej NapLinow

NapLin DXF 2.5 program do obliczania zwisów, odległości i naprężeń: eksport do DXF, pełzanie i dodatkowy zwis, tablice montażowe z przeprężeniem, regulacja zwisów przewodów w sekcji – szybkie generowanie dokumentacji projektowej do programów: AutoCAD (.dxf), Excel i Word.

Więcej...