Klasyfikacja energetyczna produkcji energii (miesięcy i lat)
w energetyce i OZE (w elektrowniach wiatrowych, wodnych...)


prognozowanie produkcji energii Klasyfikacja energetyczna: Klasyfikacja energetyczna produkcji energii:

– efektywna ocena produkcji energii określająca produkcję energii danego miesiąca lub roku w odniesieniu do całego analogicznego okresu. Doskonały sposób wizualizacji danych historycznych i prognoz (średnio- i długoterminowych).

Wykres 1. Klasyfikacja energetyczna produkcji energii miesięcy i lat

klasyfikacja energetyczna produkcji energii miesiecy i lat kwantylowa Klasy
i skala barw:

Klasyfikacja energetyczna klasy, skala barw
Dla elektrowni
(ogólnie produkcja):

11. Ekstremalnie dobra
10. Anomalnie dobra
 9. Bardzo dobra
 8. Dobra
 7. Lekko dobra
 6. NORMALNA
 5. Lekko zła
 4. Zła
 3. Bardzo zła
 2. Anomalnie zła
 1. Ekstremalnie zła
Klasyfikacja energetyczna produkcji energii zawiera w sobie skondensowane i opracowane dane pomiarowe oraz dynamicznie reaguje na aktualizacje.

Wykres 2. „Klasyczne" dane miesięcznej produkcji energii

wykres-produkcja-energii-w-miesiacach wykres-produkcja-energii-kolejnych-miesiecy
wykres-produkcja-energii-w-miesiacach-roku-I-XII wykres-produkcja-energii-kolejnych-miesiecy wykres-produkcja-energii-w-miesiacach

prognozowanie produkcji energii w elektrowniach ZASTOSOWANIE: Zastosowania:

 1. Dla kadry zarządzającej i rad nadzorczych – bardzo szybkie oceny i efektywne porównania na tle wielu lat:
  • produkcji energii, warunków meteorologicznych (np. wietrzności),
  • prognoz, scenariuszy zarządzania kryzysowego.
 2. Wspomaganie procesu planowania produkcji energii, opracowywania prognoz i planów,
  w tym dla składania ofert w systemie aukcyjnym.
 3. Diagnozowanie występowania okresów o charakterze odbiegającym od normy z wielolecia.
 4. Wcześniejsze wykrywanie niekorzystnych okresów wynikających z warunków meteorologicznych
  (wiatrowych, hydrologicznych i ich kumulacji np. miesięcy „posusznych").
 5. Opracowanie scenariuszy zarządzania kryzysowego (dla miesięcy i lat „suchych”, „bezwietrznych”).
 6. Wspomaganie służb controllingu i rachunkowości zarządczej.
 7. Zmniejszenie ryzyk inwestycyjnych budowy nowych elektrowni (OZE) i modernizacji istniejących.
 8. Wspomaganie zarządzania remontami i modernizacjami.
 9. Uzupełnienie i weryfikacja baz danych (produkcji energii, wietrzności, hydrologicznych itd.).

prognozowanie produkcji energii w elektrowniach Przykłady: Przykłady:

Wykres 1.a. Produkcja energii w roku 1 (klasa energetyczna 11, kwantylowa)

Wykres 1.b. Produkcja energii w roku 1 (klasa energetyczna 11, „trzy sigmy”)

Wykres 2. Produkcja energii w styczniu (I) (klasyfikacja kwantylowa)

Wykres 3. Produkcja energii w styczniu (I) (klasyfikacja „trzy sigmy”)

Wykres 4. Roczna produkcja energii w okresie 25 lat


prognozowanie produkcji energii w elektrowniach Uwagi: Uwagi:

Klasyfikacja produkcji energii może być przeprowadzana za pomocą kilku metod:
 • „Trzech sigm” wykorzystującej odchylenie standardowe.
 • Kwantylowej klasyfikacji.
 • Skalowanej klasyfikacji (dobieranej indywidualnie).
Wybór klasyfikacji zależy m.in. od ilości i charakteru danych, wymaganej „czułość” i czytelności przekazu.

Nasze referencje
Obiekty naszych analiz, badań i ekspertyz
sklep.informs.pl
Promocja więcej NapLinowPromocja więcej NapLinow

NapLin DXF 2.5 program do obliczania zwisów, odległości i naprężeń: eksport do DXF, pełzanie i dodatkowy zwis, tablice montażowe z przeprężeniem, regulacja zwisów przewodów w sekcji – szybkie generowanie dokumentacji projektowej do programów: AutoCAD (.dxf), Excel i Word.

Więcej...