Referencje INFORMS Sp. z o.o.:


Wybrane opracowania i wdrożenia:

 1. Wdrożenie oprogramowania NapLin DXF 2.0 z regulacją zwisów w przęśle i sekcji wraz ze szkoleniem w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość. PGE Dystrybucja S.A., Zamość. Więcej...
 2. Przeliczenie profili podłużnych linii 110 kV na temperaturę pomiaru 80°C za pomocą oprogramowania NapLin obliczającego zwisy, odległości i naprężenia przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych nN, SN i WN, PROBUD Sp. z o.o., Tarnów.
 3. Analiza efektywności energetycznej niskonakładowego prototypu małej pływającej elektrowni wodnej, Instytut Optymalizacji Technologii Sp. z o.o., Warszawa.
 4. Analiza ekonomiczna, analiza opłacalności 4 wariantów projektu: Modernizacja EW Borowo – wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej. Ekologiczne Projekty Energetyczne „MADEX” Sp. z o.o., Zielona Góra.
 5. Oszacowanie zakresu analiz: potencjalnych lokalizacji elektrowni, danych hydrologicznych, możliwości energetycznych cieku, mocy i produkcji energii, działania kaskady elektrowni, klasyfikacji energetycznych, efektów ekonomicznych budowy wysokospadowych elektrowni wodnych na terenie Gruzji, Będzin, opracowanie własne.
 6. Analiza opłacalności projektu: „Odbudowa jazu i budowa MEW Oborniki” – aktualizacja. Elektrownie Wodne Sp. z o.o. (ENEA Wytwarzanie S.A.).
 7. Analiza ekonomiczna budowy elektrowni wodnej Bledzew. Ekologiczne Projekty Energetyczne „MADEX” Sp. z o.o., Zielona Góra.
 8. Analiza ekonomiczna budowy elektrowni wodnej Kamienna. Ekologiczne Projekty Energetyczne „MADEX” Sp. z o.o., Zielona Góra.
 9. Analiza rentowności i okresów zwrotu inwestycji w OZE z uwzględnieniem potencjalnych możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz Programu Priorytetowego NFOŚiGW „Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji” projekt MEW Oborniki. Elektrownie Wodne Sp. z o.o. (ENEA Wytwarzanie S.A.).
 10. Analiza opłacalności projektu: „Odbudowa jazu i budowa MEW Oborniki” – aktualizacja. Elektrownie Wodne Sp. z o.o. (ENEA Wytwarzanie S.A.).
 11. Analiza ekonomiczna budowy elektrowni wodnej Michałów. Ekologiczne Projekty Energetyczne „MADEX” Sp. z o.o., Zielona Góra.
 12. Analiza ekonomiczna budowy małej elektrowni wodnej Biesowice 2 (cz. analityczno-ekonomiczna). Ekologiczne Projekty Energetyczne „MADEX” Sp. z o.o., Zielona Góra.
 13. Analiza ekonomiczna koncepcji budowy Małej Elektrowni Wodnej w Rożnowie MEW Rożnów (cz. analityczno-ekonomiczna). Ekologiczne Projekty Energetyczne „MADEX” Sp. z o.o., Zielona Góra.
 14. Analiza techniczno-ekonomiczna przedsięwzięcia ZMEW (zespołu elektrowni wodnych). Energetyka Poznańska Zakład Elektrowni Wodnych Sp. z o.o., Jastrowie (ENEA Wytwarzanie S.A.)
 15. Analiza techniczno-ekonomiczna utrzymania części palnych w wytwarzanym popiele na poziomie 5% z określeniem optymalnej metody. Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. (PGE Energia Ciepła), Gdańsk.
 16. Analiza opłacalności projektu: „Odbudowa jazu i budowa MEW Oborniki”. Energetyka Poznańska Zakład Elektrowni Wodnych Sp. z o.o., Jastrowie (ENEA Wytwarzanie S.A.).
 17. Projekt modernizacji TZ1 w EW Turawa – analiza ekonomiczna opracowanej koncepcji (cz. analityczno-ekonomiczna). Jeleniogórskie Elektrownie Wodne Sp. z o.o. (TAURON Ekoenergia sp. z o.o.)
 18. Analiza techniczno-ekonomiczna zastąpienia paliwa olejowego gazowym. Ocena i minimalizacja spodziewanych kosztów użytkowania gazu. Doradztwo w zakresie doboru taryf i umowy. Rigips Polska Stawiany Sp. z o.o. Szarbków.
 19. Opracowanie i wdrożenie oprogramowania do oceny projektów inwestycyjnych do bieżących i przyszłych potrzeb Elektrowni „Stalowa Wola” S.A. Elektrownia „Stalowa Wola” S.A. (TAURON Wytwarzanie S.A.), Stalowa Wola.
 20. Analizy zastąpienia paliwa węglowego biogazem pozyskiwanym ze zgazowania biomasy w EC Czechnica. VKN Polska Sp. z o.o., Wrocław.
 21. Rachunek ekonomiczny umożliwiający zwrot poniesionych kosztów inwestycyjnych Systemu Monitoringu Zespołów Nawęglania i Kotłowni w Elektrowni Bełchatów. Pruftechnik-Wibrem Sp. z o.o., Wrocław.
 22. Plan inwestycyjny na lata 2004-2006. Uwzględniający modernizację EW Dobrzyca. Energetyka Poznańska Zakład Elektrowni Wodnych Sp. z o.o., Jastrowie (ENEA Wytwarzanie S.A.).
 23. Plan inwestycyjny. Uaktualnienie. Energetyka Poznańska Zakład Elektrowni Wodnych Sp. z o.o., Jastrowie (ENEA Wytwarzanie S.A.).
 24. Wyznaczenie efektywności ekonomicznej nowej inwestycji w zakresie rzeczowym i finansowym metodą wewnętrznej stopy zwrotu. AGROMET Sp. z o.o., Ostrzeszów.
 25. Opinia nt. porównania ofert finansowania działalności inwestycyjnej. AGROMET Sp. z o.o., Ostrzeszów.
 26. Analiza techniczno-ekonomiczna modernizacji Elektrowni Wodnej Oława II. Część ekonomiczno-finansowa. Ekologiczne Projekty Energetyczne „MADEX” Sp. z o.o., Zielona Góra.
 27. Średnioterminowy plan ekonomiczno-finansowy. Energetyka Poznańska Zakład Elektrowni Wodnych Sp. z o.o., Jastrowie (ENEA Wytwarzanie S.A.).
 28. Analiza ekonomiczna modernizacji Elektrowni Wodnej Żagań. Ekologiczne Projekty Energetyczne „MADEX” Sp. z o.o., Zielona Góra.
 29. Biznes plan spółki BZE Consulting sp. z o.o., Będziński Zakład Elektroenergetyczny S.A.(TAURON Dystrybucja S.A.), Będzin.
 30. Wdrożenie programu ODNAW EPW – do oceny projektów inwestycyjnych, dostosowanego do wymagań klienta programu (wersja 2.0). Energoprojekt Warszawa S.A., Warszawa.
 31. Analiza ekonomiczna Elektrowni szczytowo-pompowej na bazie likwidowanej kopalni głębinowej KWK Siersza (100 MW). Współpraca z Będzińskim Zakładem Elektroenergetycznym S.A. (TAURON Dystrybucja S.A.), Będzin.
 32. Analiza techniczno-ekonomiczna zastosowania modułów kogeneracyjnych do zasilania obiektów SM W., (TAURON Dystrybucja S.A.), Będzin.
 33. Studium efektywności ekonomicznej budowy małych elektrowni wodnych. Consensus, Bytom.
 34. Analizy opłacalności elektrowni biogazowej na wysypisku komunalnym.
 35. Prognozy wytwarzania energii z OZE (elektrowni wiatrowych i wodnych).
 36. Analizy techniczno-ekonomiczne kotłowni.
 37. Analizy techniczno-ekonomiczne MEW.
 38. Analizy techniczno-ekonomiczne elektrowni wiatrowych.
 39. Analizy hydrologiczne.
Przykładowe publikacje:
publikacja konferencja masz publikacjakonferencja nowoczesnosc publikacja konferencja mew

Obiekty naszych analiz, badań i ekspertyz

Dzielimy się naszą wiedzą.


sklep.informs.pl
Promocja więcej NapLinowPromocja więcej NapLinow

NapLin DXF 2.5 program do obliczania zwisów, odległości i naprężeń: eksport do DXF, pełzanie i dodatkowy zwis, tablice montażowe z przeprężeniem, regulacja zwisów przewodów w sekcji – szybkie generowanie dokumentacji projektowej do programów: AutoCAD (.dxf), Excel i Word.

Więcej...