Rozkłady Weibulla w energetyce wiatrowej (farmach elektrowniach)
(rozkłady prędkości wiatru)


Częstość występowania średnich prędkości wiatru:

Charakterystyki czasowe wiatru określające częstość występowania poszczególnych prędkości wiatru mogą być opisane są za pomocą funkcji rozkładu prawdopodobieństwa.
Najczęściej stosowanym modelem jest 2-parametryczny rozkład Weibulla. Parametry rozkładu Weibulla wyznaczane są na podstawie danych: pomiarowych.
Empiryczną częstość występowania średnich (10-minutowych) prędkości wiatru dla roku, w klasach co 1 m/s zamieszczono na poniższym histogramie dla losowo wybranych lokalizacji.
Rozkład prędkości wiatru dla przykładowego obszaru na wysokości 10 metrów nad gruntem dopasowano modelem Weibulla.
Wykres: Rozkład Weibulla dla planowanych elektrowni wiatrowych częstość 0% dla prędkość wiatru 16 [m/s] częstość 0% dla prędkość wiatru 15 [m/s] częstość 0% dla prędkość wiatru 14 [m/s] częstość 0,1% dla prędkość wiatru 13 [m/s] częstość 0,2% dla prędkość wiatru 12 [m/s] częstość 0,4% dla prędkość wiatru 11 [m/s] częstość 0,8% dla prędkość wiatru 10 [m/s] częstość 1,5% dla prędkość wiatru 9 [m/s] częstość 2,6% dla prędkość wiatru 8 [m/s] częstość 4,4% dla prędkość wiatru 7 [m/s] częstość 6,9% dla prędkość wiatru 6 [m/s] częstość 10,2% dla prędkość wiatru 5 [m/s] częstość 14,1% dla prędkość wiatru 4 [m/s] częstość 17,7% dla prędkość wiatru 3 [m/s] częstość 19,6% dla prędkość wiatru 2 [m/s] częstość 17,1% dla prędkość wiatru 1 [m/s] częstość 0% dla prędkość wiatru 0 [m/s] Częstość dla prędkość wiatru 16 [m/s] wynosi 0% Częstość dla prędkość wiatru 16 [m/s] wynosi 0% Częstość dla prędkość wiatru 15 [m/s] wynosi 0% Częstość dla prędkość wiatru 15 [m/s] wynosi 0% Częstość dla prędkość wiatru 14 [m/s] wynosi 0% Częstość dla prędkość wiatru 14 [m/s] wynosi 0% Częstość dla prędkość wiatru 13 [m/s] wynosi 0,1% Częstość dla prędkość wiatru 13 [m/s] wynosi 0,1% Częstość dla prędkość wiatru 12 [m/s] wynosi 0,2% Częstość dla prędkość wiatru 12 [m/s] wynosi 0,2% Częstość dla prędkość wiatru 11 [m/s] wynosi 0,4% Częstość dla prędkość wiatru 11 [m/s] wynosi 0,4% Częstość dla prędkość wiatru 10 [m/s] wynosi 0,8% Częstość dla prędkość wiatru 10 [m/s] wynosi 0,8% Częstość dla prędkość wiatru 9 [m/s] wynosi 1,5% Częstość dla prędkość wiatru 9 [m/s] wynosi 1,5% Częstość dla prędkość wiatru 8 [m/s] wynosi 2,6% Częstość dla prędkość wiatru 8 [m/s] wynosi 2,6% Częstość dla prędkość wiatru 7 [m/s] wynosi 4,4% Częstość dla prędkość wiatru 7 [m/s] wynosi 4,4% Częstość dla prędkość wiatru 6 [m/s] wynosi 6,9% Częstość dla prędkość wiatru 6 [m/s] wynosi 6,9% Częstość dla prędkość wiatru 5 [m/s] wynosi 10,2% Częstość dla prędkość wiatru 5 [m/s] wynosi 10,2% Częstość dla prędkość wiatru 4 [m/s] wynosi 14,1% Częstość dla prędkość wiatru 4 [m/s] wynosi 14,1% Częstość dla prędkość wiatru 3 [m/s] wynosi 17,7% Częstość dla prędkość wiatru 3 [m/s] wynosi 17,7% Częstość dla prędkość wiatru 2 [m/s] wynosi 19,6% Częstość dla prędkość wiatru 2 [m/s] wynosi 19,6% Częstość dla prędkość wiatru 1 [m/s] wynosi 17,1% Częstość dla prędkość wiatru 1 [m/s] wynosi 17,1% Częstość dla prędkość wiatru 0 [m/s] wynosi 0% Częstość dla prędkość wiatru 0 [m/s] wynosi 0% Częstość dla prędkość wiatru 16 [m/s] wynosi 0% Częstość dla prędkość wiatru 15 [m/s] wynosi 0% Częstość dla prędkość wiatru 14 [m/s] wynosi 0% Częstość dla prędkość wiatru 14 [m/s] wynosi 0% Częstość dla prędkość wiatru 13 [m/s] wynosi 0,1% Częstość dla prędkość wiatru 12 [m/s] wynosi 0,2% Częstość dla prędkość wiatru 11 [m/s] wynosi 0,4% Częstość dla prędkość wiatru 10 [m/s] wynosi 0,8% Częstość dla prędkość wiatru 9 [m/s] wynosi 1,5% Częstość dla prędkość wiatru 8 [m/s] wynosi 2,6% Częstość dla prędkość wiatru 7 [m/s] wynosi 4,4% Częstość dla prędkość wiatru 6 [m/s] wynosi 6,9% Częstość dla prędkość wiatru 5 [m/s] wynosi 10,2% Częstość dla prędkość wiatru 4 [m/s] wynosi 14,1% Częstość dla prędkość wiatru 3 [m/s] wynosi 17,7% Częstość dla prędkość wiatru 2 [m/s] wynosi 19,6% Częstość dla prędkość wiatru 1 [m/s] wynosi 17,1% Częstość dla prędkość wiatru 1 [m/s] wynosi 17,1% częstość 0,01% dla prędkość wiatru 16 [m/s] częstość 0,02% dla prędkość wiatru 15 [m/s] częstość 0,05% dla prędkość wiatru 14 [m/s] częstość 0,11% dla prędkość wiatru 13 [m/s] częstość 0,23% dla prędkość wiatru 12 [m/s] częstość 0,45% dla prędkość wiatru 11 [m/s] częstość 0,85% dla prędkość wiatru 10 [m/s] częstość 1,54% dla prędkość wiatru 9 [m/s] częstość 2,67% dla prędkość wiatru 8 [m/s] częstość 4,42% dla prędkość wiatru 7 [m/s] częstość 6,93% dla prędkość wiatru 6 [m/s] częstość 10,23% dla prędkość wiatru 5 [m/s] częstość 14,07% dla prędkość wiatru 4 [m/s] częstość 17,69% dla prędkość wiatru 3 [m/s] częstość 19,61% dla prędkość wiatru 2 [m/s] częstość 17,27% dla prędkość wiatru 1 [m/s] częstość dla prędkość wiatru 16 [m/s] wynosi 0,01% częstość dla prędkość wiatru 16 [m/s] wynosi 0,01% częstość dla prędkość wiatru 16 [m/s] wynosi 0,01% częstość dla prędkość wiatru 16 [m/s] wynosi 0,01% częstość dla prędkość wiatru 15 [m/s] wynosi 0,02% częstość dla prędkość wiatru 15 [m/s] wynosi 0,02% częstość dla prędkość wiatru 15 [m/s] wynosi 0,02% częstość dla prędkość wiatru 15 [m/s] wynosi 0,02% częstość dla prędkość wiatru 14 [m/s] wynosi 0,05% częstość dla prędkość wiatru 14 [m/s] wynosi 0,05% częstość dla prędkość wiatru 14 [m/s] wynosi 0,05% częstość dla prędkość wiatru 14 [m/s] wynosi 0,05% częstość dla prędkość wiatru 13 [m/s] wynosi 0,11% częstość dla prędkość wiatru 13 [m/s] wynosi 0,11% częstość dla prędkość wiatru 13 [m/s] wynosi 0,11% częstość dla prędkość wiatru 13 [m/s] wynosi 0,11% częstość dla prędkość wiatru 12 [m/s] wynosi 0,23% częstość dla prędkość wiatru 12 [m/s] wynosi 0,23% częstość dla prędkość wiatru 12 [m/s] wynosi 0,23% częstość dla prędkość wiatru 12 [m/s] wynosi 0,23% częstość dla prędkość wiatru 11 [m/s] wynosi 0,45% częstość dla prędkość wiatru 11 [m/s] wynosi 0,45% częstość dla prędkość wiatru 11 [m/s] wynosi 0,45% częstość dla prędkość wiatru 11 [m/s] wynosi 0,45% częstość dla prędkość wiatru 10 [m/s] wynosi 0,85% częstość dla prędkość wiatru 10 [m/s] wynosi 0,85% częstość dla prędkość wiatru 10 [m/s] wynosi 0,85% częstość dla prędkość wiatru 10 [m/s] wynosi 0,85% częstość dla prędkość wiatru 9 [m/s] wynosi 1,54% częstość dla prędkość wiatru 9 [m/s] wynosi 1,54% częstość dla prędkość wiatru 9 [m/s] wynosi 1,54% częstość dla prędkość wiatru 9 [m/s] wynosi 1,54% częstość dla prędkość wiatru 8 [m/s] wynosi 2,67% częstość dla prędkość wiatru 8 [m/s] wynosi 2,67% częstość dla prędkość wiatru 8 [m/s] wynosi 2,67% częstość dla prędkość wiatru 8 [m/s] wynosi 2,67% częstość dla prędkość wiatru 7 [m/s] wynosi 4,42% częstość dla prędkość wiatru 7 [m/s] wynosi 4,42% częstość dla prędkość wiatru 7 [m/s] wynosi 4,42% częstość dla prędkość wiatru 7 [m/s] wynosi 4,42% częstość dla prędkość wiatru 6 [m/s] wynosi 6,93% częstość dla prędkość wiatru 6 [m/s] wynosi 6,93% częstość dla prędkość wiatru 6 [m/s] wynosi 6,93% częstość dla prędkość wiatru 6 [m/s] wynosi 6,93% częstość dla prędkość wiatru 5 [m/s] wynosi 10,23% częstość dla prędkość wiatru 5 [m/s] wynosi 10,23% częstość dla prędkość wiatru 5 [m/s] wynosi 10,23% częstość dla prędkość wiatru 5 [m/s] wynosi 10,23% częstość dla prędkość wiatru 4 [m/s] wynosi 14,07% częstość dla prędkość wiatru 4 [m/s] wynosi 14,07% częstość dla prędkość wiatru 4 [m/s] wynosi 14,07% częstość dla prędkość wiatru 4 [m/s] wynosi 14,07% częstość dla prędkość wiatru 3 [m/s] wynosi 17,69% częstość dla prędkość wiatru 3 [m/s] wynosi 17,69% częstość dla prędkość wiatru 3 [m/s] wynosi 17,69% częstość dla prędkość wiatru 3 [m/s] wynosi 17,69% częstość dla prędkość wiatru 2 [m/s] wynosi 19,61% częstość dla prędkość wiatru 2 [m/s] wynosi 19,61% częstość dla prędkość wiatru 2 [m/s] wynosi 19,61% częstość dla prędkość wiatru 2 [m/s] wynosi 19,61% częstość dla prędkość wiatru 1 [m/s] wynosi 17,27% częstość dla prędkość wiatru 1 [m/s] wynosi 17,27% częstość dla prędkość wiatru 1 [m/s] wynosi 17,27% częstość dla prędkość wiatru 1 [m/s] wynosi 17,27% Opracowano przez INFORMS.pl
Częstość roczna występowania średnich (10-minutowych) prędkości wiatru dla przykładowego obszaru
Najechanie kursorem na punkt wykresu wyświetla dane.

Zróżnicowanie średniej prędkości wiatru z wysokością:

Pomiary kierunku i prędkości wiatru wykonywane są np. na wysokości 10-20 m. Wraz ze wzrostem wysokości nad powierzchnią gruntu, prędkość wiatru na ogół wzrasta, a wielkość tego przyrostu jest zależna od wielu czynników, w tym ukształtowania i pokrycia terenu, stanu atmosfery, nasilenia ruchów konwekcyjnych oraz prędkości wiatru. Wpływ podłoża na pionowy profil prędkości wiatru określany jest przez parametr szorstkości reprezentujący aerodynamiczną cechę podłoża. Cechy podłoża decydują o możliwości wystąpienia mikroturbulencji i oddziałują na prędkość wiatru w postaci siły tarcia.
Wykres: Rozkład Weibulla dla planowanych elektrowni wiatrowych Częstość 0% dla prędkość wiatru 16 [m/s] dla h=140 m.n.p.g. Częstość 0,3% dla prędkość wiatru 15 [m/s] dla h=140 m.n.p.g. Częstość 0,7% dla prędkość wiatru 14 [m/s] dla h=140 m.n.p.g. Częstość 1,5% dla prędkość wiatru 13 [m/s] dla h=140 m.n.p.g. Częstość 2,8% dla prędkość wiatru 12 [m/s] dla h=140 m.n.p.g. Częstość 4,8% dla prędkość wiatru 11 [m/s] dla h=140 m.n.p.g. Częstość 7,2% dla prędkość wiatru 10 [m/s] dla h=140 m.n.p.g. Częstość 9,9% dla prędkość wiatru 9 [m/s] dla h=140 m.n.p.g. Częstość 12,1% dla prędkość wiatru 8 [m/s] dla h=140 m.n.p.g. Częstość 13,5% dla prędkość wiatru 7 [m/s] dla h=140 m.n.p.g. Częstość 13,5% dla prędkość wiatru 6 [m/s] dla h=140 m.n.p.g. Częstość 12,1% dla prędkość wiatru 5 [m/s] dla h=140 m.n.p.g. Częstość 9,6% dla prędkość wiatru 4 [m/s] dla h=140 m.n.p.g. Częstość 6,5% dla prędkość wiatru 3 [m/s] dla h=140 m.n.p.g. Częstość 3,5% dla prędkość wiatru 2 [m/s] dla h=140 m.n.p.g. Częstość 1,1% dla prędkość wiatru 1 [m/s] dla h=140 m.n.p.g. Częstość 0% dla prędkość wiatru 16 [m/s] dla h=130 m.n.p.g. Częstość 0,2% dla prędkość wiatru 15 [m/s] dla h=130 m.n.p.g. Częstość 0,5% dla prędkość wiatru 14 [m/s] dla h=130 m.n.p.g. Częstość 1,2% dla prędkość wiatru 13 [m/s] dla h=130 m.n.p.g. Częstość 2,4% dla prędkość wiatru 12 [m/s] dla h=130 m.n.p.g. Częstość 4,1% dla prędkość wiatru 11 [m/s] dla h=130 m.n.p.g. Częstość 6,4% dla prędkość wiatru 10 [m/s] dla h=130 m.n.p.g. Częstość 9,1% dla prędkość wiatru 9 [m/s] dla h=130 m.n.p.g. Częstość 11,5% dla prędkość wiatru 8 [m/s] dla h=130 m.n.p.g. Częstość 13,3% dla prędkość wiatru 7 [m/s] dla h=130 m.n.p.g. Częstość 13,8% dla prędkość wiatru 6 [m/s] dla h=130 m.n.p.g. Częstość 12,9% dla prędkość wiatru 5 [m/s] dla h=130 m.n.p.g. Częstość 10,6% dla prędkość wiatru 4 [m/s] dla h=130 m.n.p.g. Częstość 7,5% dla prędkość wiatru 3 [m/s] dla h=130 m.n.p.g. Częstość 4,2% dla prędkość wiatru 2 [m/s] dla h=130 m.n.p.g. Częstość 1,4% dla prędkość wiatru 1 [m/s] dla h=130 m.n.p.g. Częstość 0% dla prędkość wiatru 16 [m/s] dla h=120 m.n.p.g. Częstość 0,1% dla prędkość wiatru 15 [m/s] dla h=120 m.n.p.g. Częstość 0,4% dla prędkość wiatru 14 [m/s] dla h=120 m.n.p.g. Częstość 1% dla prędkość wiatru 13 [m/s] dla h=120 m.n.p.g. Częstość 1,9% dla prędkość wiatru 12 [m/s] dla h=120 m.n.p.g. Częstość 3,5% dla prędkość wiatru 11 [m/s] dla h=120 m.n.p.g. Częstość 5,6% dla prędkość wiatru 10 [m/s] dla h=120 m.n.p.g. Częstość 8,2% dla prędkość wiatru 9 [m/s] dla h=120 m.n.p.g. Częstość 10,9% dla prędkość wiatru 8 [m/s] dla h=120 m.n.p.g. Częstość 13% dla prędkość wiatru 7 [m/s] dla h=120 m.n.p.g. Częstość 14% dla prędkość wiatru 6 [m/s] dla h=120 m.n.p.g. Częstość 13,5% dla prędkość wiatru 5 [m/s] dla h=120 m.n.p.g. Częstość 11,6% dla prędkość wiatru 4 [m/s] dla h=120 m.n.p.g. Częstość 8,5% dla prędkość wiatru 3 [m/s] dla h=120 m.n.p.g. Częstość 5% dla prędkość wiatru 2 [m/s] dla h=120 m.n.p.g. Częstość 1,8% dla prędkość wiatru 1 [m/s] dla h=120 m.n.p.g. Częstość 0% dla prędkość wiatru 16 [m/s] dla h=110 m.n.p.g. Częstość 0,1% dla prędkość wiatru 15 [m/s] dla h=110 m.n.p.g. Częstość 0,3% dla prędkość wiatru 14 [m/s] dla h=110 m.n.p.g. Częstość 0,8% dla prędkość wiatru 13 [m/s] dla h=110 m.n.p.g. Częstość 1,6% dla prędkość wiatru 12 [m/s] dla h=110 m.n.p.g. Częstość 2,9% dla prędkość wiatru 11 [m/s] dla h=110 m.n.p.g. Częstość 4,9% dla prędkość wiatru 10 [m/s] dla h=110 m.n.p.g. Częstość 7,4% dla prędkość wiatru 9 [m/s] dla h=110 m.n.p.g. Częstość 10,1% dla prędkość wiatru 8 [m/s] dla h=110 m.n.p.g. Częstość 12,5% dla prędkość wiatru 7 [m/s] dla h=110 m.n.p.g. Częstość 14% dla prędkość wiatru 6 [m/s] dla h=110 m.n.p.g. Częstość 14,1% dla prędkość wiatru 5 [m/s] dla h=110 m.n.p.g. Częstość 12,5% dla prędkość wiatru 4 [m/s] dla h=110 m.n.p.g. Częstość 9,6% dla prędkość wiatru 3 [m/s] dla h=110 m.n.p.g. Częstość 5,9% dla prędkość wiatru 2 [m/s] dla h=110 m.n.p.g. Częstość 2,3% dla prędkość wiatru 1 [m/s] dla h=110 m.n.p.g. Częstość 0% dla prędkość wiatru 16 [m/s] dla h=100 m.n.p.g. Częstość 0,1% dla prędkość wiatru 15 [m/s] dla h=100 m.n.p.g. Częstość 0,2% dla prędkość wiatru 14 [m/s] dla h=100 m.n.p.g. Częstość 0,6% dla prędkość wiatru 13 [m/s] dla h=100 m.n.p.g. Częstość 1,3% dla prędkość wiatru 12 [m/s] dla h=100 m.n.p.g. Częstość 2,5% dla prędkość wiatru 11 [m/s] dla h=100 m.n.p.g. Częstość 4,2% dla prędkość wiatru 10 [m/s] dla h=100 m.n.p.g. Częstość 6,6% dla prędkość wiatru 9 [m/s] dla h=100 m.n.p.g. Częstość 9,3% dla prędkość wiatru 8 [m/s] dla h=100 m.n.p.g. Częstość 11,9% dla prędkość wiatru 7 [m/s] dla h=100 m.n.p.g. Częstość 13,9% dla prędkość wiatru 6 [m/s] dla h=100 m.n.p.g. Częstość 14,5% dla prędkość wiatru 5 [m/s] dla h=100 m.n.p.g. Częstość 13,4% dla prędkość wiatru 4 [m/s] dla h=100 m.n.p.g. Częstość 10,7% dla prędkość wiatru 3 [m/s] dla h=100 m.n.p.g. Częstość 7% dla prędkość wiatru 2 [m/s] dla h=100 m.n.p.g. Częstość 2,9% dla prędkość wiatru 1 [m/s] dla h=100 m.n.p.g. Częstość 0% dla prędkość wiatru 16 [m/s] dla h=90 m.n.p.g. Częstość 0% dla prędkość wiatru 15 [m/s] dla h=90 m.n.p.g. Częstość 0,2% dla prędkość wiatru 14 [m/s] dla h=90 m.n.p.g. Częstość 0,5% dla prędkość wiatru 13 [m/s] dla h=90 m.n.p.g. Częstość 1% dla prędkość wiatru 12 [m/s] dla h=90 m.n.p.g. Częstość 2% dla prędkość wiatru 11 [m/s] dla h=90 m.n.p.g. Częstość 3,6% dla prędkość wiatru 10 [m/s] dla h=90 m.n.p.g. Częstość 5,8% dla prędkość wiatru 9 [m/s] dla h=90 m.n.p.g. Częstość 8,4% dla prędkość wiatru 8 [m/s] dla h=90 m.n.p.g. Częstość 11,2% dla prędkość wiatru 7 [m/s] dla h=90 m.n.p.g. Częstość 13,6% dla prędkość wiatru 6 [m/s] dla h=90 m.n.p.g. Częstość 14,7% dla prędkość wiatru 5 [m/s] dla h=90 m.n.p.g. Częstość 14,2% dla prędkość wiatru 4 [m/s] dla h=90 m.n.p.g. Częstość 11,9% dla prędkość wiatru 3 [m/s] dla h=90 m.n.p.g. Częstość 8,1% dla prędkość wiatru 2 [m/s] dla h=90 m.n.p.g. Częstość 3,7% dla prędkość wiatru 1 [m/s] dla h=90 m.n.p.g. Częstość 0% dla prędkość wiatru 16 [m/s] dla h=80 m.n.p.g. Częstość 0% dla prędkość wiatru 15 [m/s] dla h=80 m.n.p.g. Częstość 0,1% dla prędkość wiatru 14 [m/s] dla h=80 m.n.p.g. Częstość 0,4% dla prędkość wiatru 13 [m/s] dla h=80 m.n.p.g. Częstość 0,8% dla prędkość wiatru 12 [m/s] dla h=80 m.n.p.g. Częstość 1,7% dla prędkość wiatru 11 [m/s] dla h=80 m.n.p.g. Częstość 3% dla prędkość wiatru 10 [m/s] dla h=80 m.n.p.g. Częstość 5% dla prędkość wiatru 9 [m/s] dla h=80 m.n.p.g. Częstość 7,6% dla prędkość wiatru 8 [m/s] dla h=80 m.n.p.g. Częstość 10,4% dla prędkość wiatru 7 [m/s] dla h=80 m.n.p.g. Częstość 13,1% dla prędkość wiatru 6 [m/s] dla h=80 m.n.p.g. Częstość 14,8% dla prędkość wiatru 5 [m/s] dla h=80 m.n.p.g. Częstość 14,9% dla prędkość wiatru 4 [m/s] dla h=80 m.n.p.g. Częstość 13,1% dla prędkość wiatru 3 [m/s] dla h=80 m.n.p.g. Częstość 9,4% dla prędkość wiatru 2 [m/s] dla h=80 m.n.p.g. Częstość 4,6% dla prędkość wiatru 1 [m/s] dla h=80 m.n.p.g. Częstość 0% dla prędkość wiatru 16 [m/s] dla h=70 m.n.p.g. Częstość 0% dla prędkość wiatru 15 [m/s] dla h=70 m.n.p.g. Częstość 0,1% dla prędkość wiatru 14 [m/s] dla h=70 m.n.p.g. Częstość 0,3% dla prędkość wiatru 13 [m/s] dla h=70 m.n.p.g. Częstość 0,7% dla prędkość wiatru 12 [m/s] dla h=70 m.n.p.g. Częstość 1,4% dla prędkość wiatru 11 [m/s] dla h=70 m.n.p.g. Częstość 2,5% dla prędkość wiatru 10 [m/s] dla h=70 m.n.p.g. Częstość 4,3% dla prędkość wiatru 9 [m/s] dla h=70 m.n.p.g. Częstość 6,7% dla prędkość wiatru 8 [m/s] dla h=70 m.n.p.g. Częstość 9,6% dla prędkość wiatru 7 [m/s] dla h=70 m.n.p.g. Częstość 12,4% dla prędkość wiatru 6 [m/s] dla h=70 m.n.p.g. Częstość 14,7% dla prędkość wiatru 5 [m/s] dla h=70 m.n.p.g. Częstość 15,4% dla prędkość wiatru 4 [m/s] dla h=70 m.n.p.g. Częstość 14,2% dla prędkość wiatru 3 [m/s] dla h=70 m.n.p.g. Częstość 10,8% dla prędkość wiatru 2 [m/s] dla h=70 m.n.p.g. Częstość 5,7% dla prędkość wiatru 1 [m/s] dla h=70 m.n.p.g. Częstość 0% dla prędkość wiatru 16 [m/s] dla h=60 m.n.p.g. Częstość 0% dla prędkość wiatru 15 [m/s] dla h=60 m.n.p.g. Częstość 0,1% dla prędkość wiatru 14 [m/s] dla h=60 m.n.p.g. Częstość 0,2% dla prędkość wiatru 13 [m/s] dla h=60 m.n.p.g. Częstość 0,5% dla prędkość wiatru 12 [m/s] dla h=60 m.n.p.g. Częstość 1,1% dla prędkość wiatru 11 [m/s] dla h=60 m.n.p.g. Częstość 2,1% dla prędkość wiatru 10 [m/s] dla h=60 m.n.p.g. Częstość 3,7% dla prędkość wiatru 9 [m/s] dla h=60 m.n.p.g. Częstość 5,9% dla prędkość wiatru 8 [m/s] dla h=60 m.n.p.g. Częstość 8,7% dla prędkość wiatru 7 [m/s] dla h=60 m.n.p.g. Częstość 11,7% dla prędkość wiatru 6 [m/s] dla h=60 m.n.p.g. Częstość 14,3% dla prędkość wiatru 5 [m/s] dla h=60 m.n.p.g. Częstość 15,8% dla prędkość wiatru 4 [m/s] dla h=60 m.n.p.g. Częstość 15,3% dla prędkość wiatru 3 [m/s] dla h=60 m.n.p.g. Częstość 12,3% dla prędkość wiatru 2 [m/s] dla h=60 m.n.p.g. Częstość 7% dla prędkość wiatru 1 [m/s] dla h=60 m.n.p.g. Częstość 0% dla prędkość wiatru 16 [m/s] dla h=50 m.n.p.g. Częstość 0% dla prędkość wiatru 15 [m/s] dla h=50 m.n.p.g. Częstość 0% dla prędkość wiatru 14 [m/s] dla h=50 m.n.p.g. Częstość 0,2% dla prędkość wiatru 13 [m/s] dla h=50 m.n.p.g. Częstość 0,4% dla prędkość wiatru 12 [m/s] dla h=50 m.n.p.g. Częstość 0,9% dla prędkość wiatru 11 [m/s] dla h=50 m.n.p.g. Częstość 1,7% dla prędkość wiatru 10 [m/s] dla h=50 m.n.p.g. Częstość 3,1% dla prędkość wiatru 9 [m/s] dla h=50 m.n.p.g. Częstość 5,1% dla prędkość wiatru 8 [m/s] dla h=50 m.n.p.g. Częstość 7,7% dla prędkość wiatru 7 [m/s] dla h=50 m.n.p.g. Częstość 10,8% dla prędkość wiatru 6 [m/s] dla h=50 m.n.p.g. Częstość 13,8% dla prędkość wiatru 5 [m/s] dla h=50 m.n.p.g. Częstość 15,9% dla prędkość wiatru 4 [m/s] dla h=50 m.n.p.g. Częstość 16,2% dla prędkość wiatru 3 [m/s] dla h=50 m.n.p.g. Częstość 13,8% dla prędkość wiatru 2 [m/s] dla h=50 m.n.p.g. Częstość 8,5% dla prędkość wiatru 1 [m/s] dla h=50 m.n.p.g. Częstość 0% dla prędkość wiatru 16 [m/s] dla h=40 m.n.p.g. Częstość 0% dla prędkość wiatru 15 [m/s] dla h=40 m.n.p.g. Częstość 0% dla prędkość wiatru 14 [m/s] dla h=40 m.n.p.g. Częstość 0,1% dla prędkość wiatru 13 [m/s] dla h=40 m.n.p.g. Częstość 0,3% dla prędkość wiatru 12 [m/s] dla h=40 m.n.p.g. Częstość 0,7% dla prędkość wiatru 11 [m/s] dla h=40 m.n.p.g. Częstość 1,4% dla prędkość wiatru 10 [m/s] dla h=40 m.n.p.g. Częstość 2,6% dla prędkość wiatru 9 [m/s] dla h=40 m.n.p.g. Częstość 4,4% dla prędkość wiatru 8 [m/s] dla h=40 m.n.p.g. Częstość 6,8% dla prędkość wiatru 7 [m/s] dla h=40 m.n.p.g. Częstość 9,9% dla prędkość wiatru 6 [m/s] dla h=40 m.n.p.g. Częstość 13,1% dla prędkość wiatru 5 [m/s] dla h=40 m.n.p.g. Częstość 15,8% dla prędkość wiatru 4 [m/s] dla h=40 m.n.p.g. Częstość 16,9% dla prędkość wiatru 3 [m/s] dla h=40 m.n.p.g. Częstość 15,4% dla prędkość wiatru 2 [m/s] dla h=40 m.n.p.g. Częstość 10,3% dla prędkość wiatru 1 [m/s] dla h=40 m.n.p.g. Częstość 0% dla prędkość wiatru 16 [m/s] dla h=30 m.n.p.g. Częstość 0% dla prędkość wiatru 15 [m/s] dla h=30 m.n.p.g. Częstość 0% dla prędkość wiatru 14 [m/s] dla h=30 m.n.p.g. Częstość 0,1% dla prędkość wiatru 13 [m/s] dla h=30 m.n.p.g. Częstość 0,3% dla prędkość wiatru 12 [m/s] dla h=30 m.n.p.g. Częstość 0,6% dla prędkość wiatru 11 [m/s] dla h=30 m.n.p.g. Częstość 1,2% dla prędkość wiatru 10 [m/s] dla h=30 m.n.p.g. Częstość 2,2% dla prędkość wiatru 9 [m/s] dla h=30 m.n.p.g. Częstość 3,7% dla prędkość wiatru 8 [m/s] dla h=30 m.n.p.g. Częstość 6% dla prędkość wiatru 7 [m/s] dla h=30 m.n.p.g. Częstość 8,9% dla prędkość wiatru 6 [m/s] dla h=30 m.n.p.g. Częstość 12,3% dla prędkość wiatru 5 [m/s] dla h=30 m.n.p.g. Częstość 15,5% dla prędkość wiatru 4 [m/s] dla h=30 m.n.p.g. Częstość 17,5% dla prędkość wiatru 3 [m/s] dla h=30 m.n.p.g. Częstość 16,9% dla prędkość wiatru 2 [m/s] dla h=30 m.n.p.g. Częstość 12,3% dla prędkość wiatru 1 [m/s] dla h=30 m.n.p.g. Częstość 0% dla prędkość wiatru 16 [m/s] dla h=20 m.n.p.g. Częstość 0% dla prędkość wiatru 15 [m/s] dla h=20 m.n.p.g. Częstość 0% dla prędkość wiatru 14 [m/s] dla h=20 m.n.p.g. Częstość 0,1% dla prędkość wiatru 13 [m/s] dla h=20 m.n.p.g. Częstość 0,2% dla prędkość wiatru 12 [m/s] dla h=20 m.n.p.g. Częstość 0,5% dla prędkość wiatru 11 [m/s] dla h=20 m.n.p.g. Częstość 1% dla prędkość wiatru 10 [m/s] dla h=20 m.n.p.g. Częstość 1,8% dla prędkość wiatru 9 [m/s] dla h=20 m.n.p.g. Częstość 3,1% dla prędkość wiatru 8 [m/s] dla h=20 m.n.p.g. Częstość 5,1% dla prędkość wiatru 7 [m/s] dla h=20 m.n.p.g. Częstość 7,9% dla prędkość wiatru 6 [m/s] dla h=20 m.n.p.g. Częstość 11,3% dla prędkość wiatru 5 [m/s] dla h=20 m.n.p.g. Częstość 14,9% dla prędkość wiatru 4 [m/s] dla h=20 m.n.p.g. Częstość 17,7% dla prędkość wiatru 3 [m/s] dla h=20 m.n.p.g. Częstość 18,3% dla prędkość wiatru 2 [m/s] dla h=20 m.n.p.g. Częstość 14,6% dla prędkość wiatru 1 [m/s] dla h=20 m.n.p.g. Częstość 0% dla prędkość wiatru 16 [m/s] dla h=140 m.n.p.g. Częstość 0,3% dla prędkość wiatru 15 [m/s] dla h=140 m.n.p.g. Częstość 0,7% dla prędkość wiatru 14 [m/s] dla h=140 m.n.p.g. Częstość 1,5% dla prędkość wiatru 13 [m/s] dla h=140 m.n.p.g. Częstość 2,8% dla prędkość wiatru 12 [m/s] dla h=140 m.n.p.g. Częstość 4,8% dla prędkość wiatru 11 [m/s] dla h=140 m.n.p.g. Częstość 7,2% dla prędkość wiatru 10 [m/s] dla h=140 m.n.p.g. Częstość 9,9% dla prędkość wiatru 9 [m/s] dla h=140 m.n.p.g. Częstość 12,1% dla prędkość wiatru 8 [m/s] dla h=140 m.n.p.g. Częstość 13,5% dla prędkość wiatru 7 [m/s] dla h=140 m.n.p.g. Częstość 13,5% dla prędkość wiatru 6 [m/s] dla h=140 m.n.p.g. Częstość 12,1% dla prędkość wiatru 5 [m/s] dla h=140 m.n.p.g. Częstość 9,6% dla prędkość wiatru 4 [m/s] dla h=140 m.n.p.g. Częstość 6,5% dla prędkość wiatru 3 [m/s] dla h=140 m.n.p.g. Częstość 3,5% dla prędkość wiatru 2 [m/s] dla h=140 m.n.p.g. Częstość 0% dla prędkość wiatru 16 [m/s] dla h=130 m.n.p.g. Częstość 0,2% dla prędkość wiatru 15 [m/s] dla h=130 m.n.p.g. Częstość 0,5% dla prędkość wiatru 14 [m/s] dla h=130 m.n.p.g. Częstość 1,2% dla prędkość wiatru 13 [m/s] dla h=130 m.n.p.g. Częstość 2,4% dla prędkość wiatru 12 [m/s] dla h=130 m.n.p.g. Częstość 4,1% dla prędkość wiatru 11 [m/s] dla h=130 m.n.p.g. Częstość 6,4% dla prędkość wiatru 10 [m/s] dla h=130 m.n.p.g. Częstość 9,1% dla prędkość wiatru 9 [m/s] dla h=130 m.n.p.g. Częstość 11,5% dla prędkość wiatru 8 [m/s] dla h=130 m.n.p.g. Częstość 13,3% dla prędkość wiatru 7 [m/s] dla h=130 m.n.p.g. Częstość 13,8% dla prędkość wiatru 6 [m/s] dla h=130 m.n.p.g. Częstość 12,9% dla prędkość wiatru 5 [m/s] dla h=130 m.n.p.g. Częstość 10,6% dla prędkość wiatru 4 [m/s] dla h=130 m.n.p.g. Częstość 7,5% dla prędkość wiatru 3 [m/s] dla h=130 m.n.p.g. Częstość 4,2% dla prędkość wiatru 2 [m/s] dla h=130 m.n.p.g. Częstość 0% dla prędkość wiatru 16 [m/s] dla h=120 m.n.p.g. Częstość 0,1% dla prędkość wiatru 15 [m/s] dla h=120 m.n.p.g. Częstość 0,4% dla prędkość wiatru 14 [m/s] dla h=120 m.n.p.g. Częstość 1% dla prędkość wiatru 13 [m/s] dla h=120 m.n.p.g. Częstość 1,9% dla prędkość wiatru 12 [m/s] dla h=120 m.n.p.g. Częstość 3,5% dla prędkość wiatru 11 [m/s] dla h=120 m.n.p.g. Częstość 5,6% dla prędkość wiatru 10 [m/s] dla h=120 m.n.p.g. Częstość 8,2% dla prędkość wiatru 9 [m/s] dla h=120 m.n.p.g. Częstość 10,9% dla prędkość wiatru 8 [m/s] dla h=120 m.n.p.g. Częstość 13% dla prędkość wiatru 7 [m/s] dla h=120 m.n.p.g. Częstość 14% dla prędkość wiatru 6 [m/s] dla h=120 m.n.p.g. Częstość 13,5% dla prędkość wiatru 5 [m/s] dla h=120 m.n.p.g. Częstość 11,6% dla prędkość wiatru 4 [m/s] dla h=120 m.n.p.g. Częstość 8,5% dla prędkość wiatru 3 [m/s] dla h=120 m.n.p.g. Częstość 5% dla prędkość wiatru 2 [m/s] dla h=120 m.n.p.g. Częstość 0% dla prędkość wiatru 16 [m/s] dla h=110 m.n.p.g. Częstość 0,1% dla prędkość wiatru 15 [m/s] dla h=110 m.n.p.g. Częstość 0,3% dla prędkość wiatru 14 [m/s] dla h=110 m.n.p.g. Częstość 0,8% dla prędkość wiatru 13 [m/s] dla h=110 m.n.p.g. Częstość 1,6% dla prędkość wiatru 12 [m/s] dla h=110 m.n.p.g. Częstość 2,9% dla prędkość wiatru 11 [m/s] dla h=110 m.n.p.g. Częstość 4,9% dla prędkość wiatru 10 [m/s] dla h=110 m.n.p.g. Częstość 7,4% dla prędkość wiatru 9 [m/s] dla h=110 m.n.p.g. Częstość 10,1% dla prędkość wiatru 8 [m/s] dla h=110 m.n.p.g. Częstość 12,5% dla prędkość wiatru 7 [m/s] dla h=110 m.n.p.g. Częstość 14% dla prędkość wiatru 6 [m/s] dla h=110 m.n.p.g. Częstość 14,1% dla prędkość wiatru 5 [m/s] dla h=110 m.n.p.g. Częstość 12,5% dla prędkość wiatru 4 [m/s] dla h=110 m.n.p.g. Częstość 9,6% dla prędkość wiatru 3 [m/s] dla h=110 m.n.p.g. Częstość 5,9% dla prędkość wiatru 2 [m/s] dla h=110 m.n.p.g. Częstość 0% dla prędkość wiatru 16 [m/s] dla h=100 m.n.p.g. Częstość 0,1% dla prędkość wiatru 15 [m/s] dla h=100 m.n.p.g. Częstość 0,2% dla prędkość wiatru 14 [m/s] dla h=100 m.n.p.g. Częstość 0,6% dla prędkość wiatru 13 [m/s] dla h=100 m.n.p.g. Częstość 1,3% dla prędkość wiatru 12 [m/s] dla h=100 m.n.p.g. Częstość 2,5% dla prędkość wiatru 11 [m/s] dla h=100 m.n.p.g. Częstość 4,2% dla prędkość wiatru 10 [m/s] dla h=100 m.n.p.g. Częstość 6,6% dla prędkość wiatru 9 [m/s] dla h=100 m.n.p.g. Częstość 9,3% dla prędkość wiatru 8 [m/s] dla h=100 m.n.p.g. Częstość 11,9% dla prędkość wiatru 7 [m/s] dla h=100 m.n.p.g. Częstość 13,9% dla prędkość wiatru 6 [m/s] dla h=100 m.n.p.g. Częstość 14,5% dla prędkość wiatru 5 [m/s] dla h=100 m.n.p.g. Częstość 13,4% dla prędkość wiatru 4 [m/s] dla h=100 m.n.p.g. Częstość 10,7% dla prędkość wiatru 3 [m/s] dla h=100 m.n.p.g. Częstość 7% dla prędkość wiatru 2 [m/s] dla h=100 m.n.p.g. Częstość 0% dla prędkość wiatru 16 [m/s] dla h=90 m.n.p.g. Częstość 0% dla prędkość wiatru 15 [m/s] dla h=90 m.n.p.g. Częstość 0,2% dla prędkość wiatru 14 [m/s] dla h=90 m.n.p.g. Częstość 0,5% dla prędkość wiatru 13 [m/s] dla h=90 m.n.p.g. Częstość 1% dla prędkość wiatru 12 [m/s] dla h=90 m.n.p.g. Częstość 2% dla prędkość wiatru 11 [m/s] dla h=90 m.n.p.g. Częstość 3,6% dla prędkość wiatru 10 [m/s] dla h=90 m.n.p.g. Częstość 5,8% dla prędkość wiatru 9 [m/s] dla h=90 m.n.p.g. Częstość 8,4% dla prędkość wiatru 8 [m/s] dla h=90 m.n.p.g. Częstość 11,2% dla prędkość wiatru 7 [m/s] dla h=90 m.n.p.g. Częstość 13,6% dla prędkość wiatru 6 [m/s] dla h=90 m.n.p.g. Częstość 14,7% dla prędkość wiatru 5 [m/s] dla h=90 m.n.p.g. Częstość 14,2% dla prędkość wiatru 4 [m/s] dla h=90 m.n.p.g. Częstość 11,9% dla prędkość wiatru 3 [m/s] dla h=90 m.n.p.g. Częstość 8,1% dla prędkość wiatru 2 [m/s] dla h=90 m.n.p.g. Częstość 0% dla prędkość wiatru 16 [m/s] dla h=80 m.n.p.g. Częstość 0% dla prędkość wiatru 15 [m/s] dla h=80 m.n.p.g. Częstość 0,1% dla prędkość wiatru 14 [m/s] dla h=80 m.n.p.g. Częstość 0,4% dla prędkość wiatru 13 [m/s] dla h=80 m.n.p.g. Częstość 0,8% dla prędkość wiatru 12 [m/s] dla h=80 m.n.p.g. Częstość 1,7% dla prędkość wiatru 11 [m/s] dla h=80 m.n.p.g. Częstość 3% dla prędkość wiatru 10 [m/s] dla h=80 m.n.p.g. Częstość 5% dla prędkość wiatru 9 [m/s] dla h=80 m.n.p.g. Częstość 7,6% dla prędkość wiatru 8 [m/s] dla h=80 m.n.p.g. Częstość 10,4% dla prędkość wiatru 7 [m/s] dla h=80 m.n.p.g. Częstość 13,1% dla prędkość wiatru 6 [m/s] dla h=80 m.n.p.g. Częstość 14,8% dla prędkość wiatru 5 [m/s] dla h=80 m.n.p.g. Częstość 14,9% dla prędkość wiatru 4 [m/s] dla h=80 m.n.p.g. Częstość 13,1% dla prędkość wiatru 3 [m/s] dla h=80 m.n.p.g. Częstość 9,4% dla prędkość wiatru 2 [m/s] dla h=80 m.n.p.g. Częstość 0% dla prędkość wiatru 16 [m/s] dla h=70 m.n.p.g. Częstość 0% dla prędkość wiatru 15 [m/s] dla h=70 m.n.p.g. Częstość 0,1% dla prędkość wiatru 14 [m/s] dla h=70 m.n.p.g. Częstość 0,3% dla prędkość wiatru 13 [m/s] dla h=70 m.n.p.g. Częstość 0,7% dla prędkość wiatru 12 [m/s] dla h=70 m.n.p.g. Częstość 1,4% dla prędkość wiatru 11 [m/s] dla h=70 m.n.p.g. Częstość 2,5% dla prędkość wiatru 10 [m/s] dla h=70 m.n.p.g. Częstość 4,3% dla prędkość wiatru 9 [m/s] dla h=70 m.n.p.g. Częstość 6,7% dla prędkość wiatru 8 [m/s] dla h=70 m.n.p.g. Częstość 9,6% dla prędkość wiatru 7 [m/s] dla h=70 m.n.p.g. Częstość 12,4% dla prędkość wiatru 6 [m/s] dla h=70 m.n.p.g. Częstość 14,7% dla prędkość wiatru 5 [m/s] dla h=70 m.n.p.g. Częstość 15,4% dla prędkość wiatru 4 [m/s] dla h=70 m.n.p.g. Częstość 14,2% dla prędkość wiatru 3 [m/s] dla h=70 m.n.p.g. Częstość 10,8% dla prędkość wiatru 2 [m/s] dla h=70 m.n.p.g. Częstość 0% dla prędkość wiatru 16 [m/s] dla h=60 m.n.p.g. Częstość 0% dla prędkość wiatru 15 [m/s] dla h=60 m.n.p.g. Częstość 0,1% dla prędkość wiatru 14 [m/s] dla h=60 m.n.p.g. Częstość 0,2% dla prędkość wiatru 13 [m/s] dla h=60 m.n.p.g. Częstość 0,5% dla prędkość wiatru 12 [m/s] dla h=60 m.n.p.g. Częstość 1,1% dla prędkość wiatru 11 [m/s] dla h=60 m.n.p.g. Częstość 2,1% dla prędkość wiatru 10 [m/s] dla h=60 m.n.p.g. Częstość 3,7% dla prędkość wiatru 9 [m/s] dla h=60 m.n.p.g. Częstość 5,9% dla prędkość wiatru 8 [m/s] dla h=60 m.n.p.g. Częstość 8,7% dla prędkość wiatru 7 [m/s] dla h=60 m.n.p.g. Częstość 11,7% dla prędkość wiatru 6 [m/s] dla h=60 m.n.p.g. Częstość 14,3% dla prędkość wiatru 5 [m/s] dla h=60 m.n.p.g. Częstość 15,8% dla prędkość wiatru 4 [m/s] dla h=60 m.n.p.g. Częstość 15,3% dla prędkość wiatru 3 [m/s] dla h=60 m.n.p.g. Częstość 12,3% dla prędkość wiatru 2 [m/s] dla h=60 m.n.p.g. Częstość 0% dla prędkość wiatru 16 [m/s] dla h=50 m.n.p.g. Częstość 0% dla prędkość wiatru 15 [m/s] dla h=50 m.n.p.g. Częstość 0% dla prędkość wiatru 14 [m/s] dla h=50 m.n.p.g. Częstość 0,2% dla prędkość wiatru 13 [m/s] dla h=50 m.n.p.g. Częstość 0,4% dla prędkość wiatru 12 [m/s] dla h=50 m.n.p.g. Częstość 0,9% dla prędkość wiatru 11 [m/s] dla h=50 m.n.p.g. Częstość 1,7% dla prędkość wiatru 10 [m/s] dla h=50 m.n.p.g. Częstość 3,1% dla prędkość wiatru 9 [m/s] dla h=50 m.n.p.g. Częstość 5,1% dla prędkość wiatru 8 [m/s] dla h=50 m.n.p.g. Częstość 7,7% dla prędkość wiatru 7 [m/s] dla h=50 m.n.p.g. Częstość 10,8% dla prędkość wiatru 6 [m/s] dla h=50 m.n.p.g. Częstość 13,8% dla prędkość wiatru 5 [m/s] dla h=50 m.n.p.g. Częstość 15,9% dla prędkość wiatru 4 [m/s] dla h=50 m.n.p.g. Częstość 16,2% dla prędkość wiatru 3 [m/s] dla h=50 m.n.p.g. Częstość 13,8% dla prędkość wiatru 2 [m/s] dla h=50 m.n.p.g. Częstość 0% dla prędkość wiatru 16 [m/s] dla h=40 m.n.p.g. Częstość 0% dla prędkość wiatru 15 [m/s] dla h=40 m.n.p.g. Częstość 0% dla prędkość wiatru 14 [m/s] dla h=40 m.n.p.g. Częstość 0,1% dla prędkość wiatru 13 [m/s] dla h=40 m.n.p.g. Częstość 0,3% dla prędkość wiatru 12 [m/s] dla h=40 m.n.p.g. Częstość 0,7% dla prędkość wiatru 11 [m/s] dla h=40 m.n.p.g. Częstość 1,4% dla prędkość wiatru 10 [m/s] dla h=40 m.n.p.g. Częstość 2,6% dla prędkość wiatru 9 [m/s] dla h=40 m.n.p.g. Częstość 4,4% dla prędkość wiatru 8 [m/s] dla h=40 m.n.p.g. Częstość 6,8% dla prędkość wiatru 7 [m/s] dla h=40 m.n.p.g. Częstość 9,9% dla prędkość wiatru 6 [m/s] dla h=40 m.n.p.g. Częstość 13,1% dla prędkość wiatru 5 [m/s] dla h=40 m.n.p.g. Częstość 15,8% dla prędkość wiatru 4 [m/s] dla h=40 m.n.p.g. Częstość 16,9% dla prędkość wiatru 3 [m/s] dla h=40 m.n.p.g. Częstość 15,4% dla prędkość wiatru 2 [m/s] dla h=40 m.n.p.g. Częstość 0% dla prędkość wiatru 16 [m/s] dla h=30 m.n.p.g. Częstość 0% dla prędkość wiatru 15 [m/s] dla h=30 m.n.p.g. Częstość 0% dla prędkość wiatru 14 [m/s] dla h=30 m.n.p.g. Częstość 0,1% dla prędkość wiatru 13 [m/s] dla h=30 m.n.p.g. Częstość 0,3% dla prędkość wiatru 12 [m/s] dla h=30 m.n.p.g. Częstość 0,6% dla prędkość wiatru 11 [m/s] dla h=30 m.n.p.g. Częstość 1,2% dla prędkość wiatru 10 [m/s] dla h=30 m.n.p.g. Częstość 2,2% dla prędkość wiatru 9 [m/s] dla h=30 m.n.p.g. Częstość 3,7% dla prędkość wiatru 8 [m/s] dla h=30 m.n.p.g. Częstość 6% dla prędkość wiatru 7 [m/s] dla h=30 m.n.p.g. Częstość 8,9% dla prędkość wiatru 6 [m/s] dla h=30 m.n.p.g. Częstość 12,3% dla prędkość wiatru 5 [m/s] dla h=30 m.n.p.g. Częstość 15,5% dla prędkość wiatru 4 [m/s] dla h=30 m.n.p.g. Częstość 17,5% dla prędkość wiatru 3 [m/s] dla h=30 m.n.p.g. Częstość 16,9% dla prędkość wiatru 2 [m/s] dla h=30 m.n.p.g. Częstość 0% dla prędkość wiatru 16 [m/s] dla h=20 m.n.p.g. Częstość 0% dla prędkość wiatru 15 [m/s] dla h=20 m.n.p.g. Częstość 0% dla prędkość wiatru 14 [m/s] dla h=20 m.n.p.g. Częstość 0,1% dla prędkość wiatru 13 [m/s] dla h=20 m.n.p.g. Częstość 0,2% dla prędkość wiatru 12 [m/s] dla h=20 m.n.p.g. Częstość 0,5% dla prędkość wiatru 11 [m/s] dla h=20 m.n.p.g. Częstość 1% dla prędkość wiatru 10 [m/s] dla h=20 m.n.p.g. Częstość 1,8% dla prędkość wiatru 9 [m/s] dla h=20 m.n.p.g. Częstość 3,1% dla prędkość wiatru 8 [m/s] dla h=20 m.n.p.g. Częstość 5,1% dla prędkość wiatru 7 [m/s] dla h=20 m.n.p.g. Częstość 7,9% dla prędkość wiatru 6 [m/s] dla h=20 m.n.p.g. Częstość 11,3% dla prędkość wiatru 5 [m/s] dla h=20 m.n.p.g. Częstość 14,9% dla prędkość wiatru 4 [m/s] dla h=20 m.n.p.g. Częstość 17,7% dla prędkość wiatru 3 [m/s] dla h=20 m.n.p.g. Częstość 18,3% dla prędkość wiatru 2 [m/s] dla h=20 m.n.p.g. Opracowano przez INFORMS.pl
Przykład zmian rozkładu prędkości wiatru z wysokością nad poziomem gruntu dopasowanych rozkładem Weibulla w zakresie 20-140 m.n.p.g.

Najechanie kursorem na punkt wykresu wyświetla dane.
Oblicz parametry rozkładu Weibulla elektrowni wiatrowej

sklep.informs.pl
Promocja więcej NapLinowPromocja więcej NapLinow

NapLin DXF 2.5 program do obliczania zwisów, odległości i naprężeń: eksport do DXF, pełzanie i dodatkowy zwis, tablice montażowe z przeprężeniem, regulacja zwisów przewodów w sekcji – szybkie generowanie dokumentacji projektowej do programów: AutoCAD (.dxf), Excel i Word.

Więcej...