Analizy techniczno-ekonomiczne,
finansowe i biznes plany


Świadczymy usługi:

 1. Analizy ekonomiczno-techniczne.
 2. Analizy zagadnień technicznych
  (m.in.: energetyka, OZE – odnawialne źródła energii, audyting energetyczny).
 3. Zagadnień ekonomicznych
  (np. badanie i ocena opłacalności inwestycji).
 4. Analizy ekonomiczne, ekonomiczno-finansowe, wrażliwości.
 5. Biznes plany.
 6. Wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwach
  (modele dyskryminacyjne).
 7. Controllingu.
 8. Efektywności rozwiązań innowacyjnych.
 9. Efektywności technologii informatycznych, specjalistycznego oprogramowania.
 10. Efektywności wykorzystywania metod sztucznej inteligencji.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie z wielu dziedzin,
dlatego potrafimy doskonale łączyć:
 • wiedzę z praktycznym doświadczeniem,
 • zagadnienia techniczne z ekonomią i efektywnością.
wykres-dobor-przelykow-turbin wykres-produkcja-energii-w-miesiacach wykres-produkcja-energii-w-miesiacach-roku-I-XI wykres-udzial-produkcja-energii-w-latach-hydrologicznych

Nasze referencje
Obiekty naszych analiz, badań i ekspertyz

Poradnik Inwestora standardowe wskaźniki ekonomiczne NPV, IRR, PBT, DPBT, NPVR Poradnik:

 1. Inwestor podejmując przedsięwzięcia np. w odnawialne źródła energii, m.in. powinien poznać:
  • standardowe wskaźniki ekonomiczne (np. NPV, IRR, PBT, DPBT, NPVR),
  • otoczkę techniczną danego przedsięwzięcia (np. moce znamionowe i czas ich wykorzystania).
 2. Najpewniejszą i bardzo skuteczną metodą jest przedstawienie analizy technicznej, krok po kroku, za pomocą wykresów. Inwestor powinien zobaczyć:
  • potencjał energetyczny obiektu (np. rzeki), bądź zapotrzebowanie na energię,
  • ograniczenia techniczne,

  • potencjał energetyczny rzeki dla MEW zapotrzebowanie na energię MEW ograniczenia techniczne MEW kotłowni pracy urządzeń ze sprawnością rzeczywistą
  • kolejne kroki analizy,
  • jak najwięcej wariantów pracy ze wstępnym doborem ekonomicznym urządzeń.
 3. Ważnym punktem analizy jest uwzględnianie pracy urządzeń ze sprawnością rzeczywistą, a nie znamionową dającą na ogół lepsze efekty ekonomiczne.
 4. Poprzez wizualizację części technicznej projektu unika się przewymiarowania mocy urządzeń i ogranicza nakłady inwestycyjne.
 5. Jeżeli zostaną zaakceptowane przez Inwestora najkorzystniejsze warianty, wtedy można rozpocząć pełną analizę ekonomiczną z uwzględnieniem prognoz: cen energii, paliw, czy podatków.
 6. standardowe wskaźniki ekonomiczne: NPV, IRR, PBT, DPBT, NPVR lepsze efekty ekonomiczne; przewymiarowania mocy urządzeń i ogranicza nakłady inwestycyjne pełna analiza ekonomiczna z uwzględnieniem prognoz: cen energii, paliw, podatków
 7. Projekty najbardziej opłacalne dla Inwestora, jeżeli posiadają wymagane wartości wskaźników ekonomicznych (NPV, IRR, okresy zwrotu – odpowiadające maksymalnemu zyskowi lub odpowiedniemu bezpieczeństwu), powinny być analizowane z uwzględnieniem możliwego finansowania tj. środków własnych, pożyczek, kredytów i dotacji z uwzględnieniem m.in. prognoz cen energii, paliw, stóp redyskonta weksli, czy podatków.
 8. Bardzo ważną metodą, ale często pomijaną jest analiza wrażliwości, ukazująca zachowanie projektu przy zmienionych danych wejściowych np. przyjęcie niższych niż zakładano cen energii, bądź wielkości produkcji np. o 10%.
 9. Istotne jest sprawdzenie, czy firma, której zostało zlecone przygotowanie analizy ekonomiczno-technicznej lub biznes planu, dysponuje profesjonalnymi narzędziami obliczeniowymi i czy je efektywnie wykorzystuje. Często stosowane są metody „chałupnicze", dające możliwości ingerencji w obliczenia i w wyniki oraz powodujące niezamierzone pomyłki.

Na naszych stronach zamieściliśmy rzeczowe informacje oraz przykłady i wykresy mogące być doskonałą pomocą dla Inwestorów w określeniu koniecznej zawartości zlecanych opracowań takich jak: prognozy, analizy techniczne, ekonomiczno-finansowe, czy biznes plany.

sklep.informs.pl
Promocja więcej NapLinowPromocja więcej NapLinow

NapLin DXF 2.5 program do obliczania zwisów, odległości i naprężeń: eksport do DXF, pełzanie i dodatkowy zwis, tablice montażowe z przeprężeniem, regulacja zwisów przewodów w sekcji – szybkie generowanie dokumentacji projektowej do programów: AutoCAD (.dxf), Excel i Word.

Więcej...