OZE: Czas wykorzystania mocy zainstalowanej elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii w latach 2001-2014 [h]*


Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w latach 2001-2014 [h]*

Wykres: Czas wykorzystania mocy zainstalowanej elektrowni wykorzystujących OZE odnawialne źródła energii w latach 2001-2014 [h] ogółem z odnawialnych źródeł energii (OZE) ogółem z elektrowni wodnych z o mocy osiągalnej < 1 MW,  od 1 do 10 MW, > 10 MW, elektrowni wiatrowych, biomasy ogniw fotowoltaicznych URE GUS ARE W roku 2014 = 2106 [MW] W roku 2013 = 2146 [MW] W roku 2012 = 1632 [MW] W roku 2011 = 2066 [MW] W roku 2010 = 2581 [MW] W roku 2009 = 2165 [MW] W roku 2008 = 1870 [MW] W roku 2007 = 2065 [MW] W roku 2006 = 1827 [MW] W roku 2005 = 2001 [MW] W roku 2004 = 1937 [MW] W roku 2003 = 1559 [MW] W roku 2002 = 2269 [MW] W roku 2001 = 2265 [MW] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2014 roku 2106 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2014 roku 2106 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2014 roku 2106 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2014 roku 2106 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2013 roku 2146 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2013 roku 2146 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2013 roku 2146 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2013 roku 2146 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2012 roku 1632 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2012 roku 1632 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2012 roku 1632 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2012 roku 1632 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2011 roku 2066 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2011 roku 2066 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2011 roku 2066 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2011 roku 2066 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2010 roku 2581 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2010 roku 2581 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2010 roku 2581 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2010 roku 2581 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2009 roku 2165 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2009 roku 2165 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2009 roku 2165 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2009 roku 2165 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2008 roku 1870 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2008 roku 1870 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2008 roku 1870 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2008 roku 1870 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2007 roku 2065 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2007 roku 2065 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2007 roku 2065 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2007 roku 2065 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2006 roku 1827 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2006 roku 1827 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2006 roku 1827 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2006 roku 1827 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2005 roku 2001 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2005 roku 2001 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2005 roku 2001 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2005 roku 2001 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2004 roku 1937 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2004 roku 1937 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2004 roku 1937 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2004 roku 1937 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2003 roku 1559 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2003 roku 1559 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2003 roku 1559 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2003 roku 1559 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2002 roku 2269 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2002 roku 2269 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2002 roku 2269 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2002 roku 2269 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2001 roku 2265 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2001 roku 2265 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2001 roku 2265 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej > 10 MW w 2001 roku 2265 [h] Opracowano przez INFORMS.pl
Czas wykorzystania mocy zainstalowanej w latach 2001-2014 [h]* – wybór wykresu:Czas wykorzystania mocy zainstalowanej – iloraz wartości produkcji rocznej energii elektrycznej (A) i mocy zainstalowanej Ninst, obliczamy wg wzoru: T = A / Ninst, [h].

* –  Opracowanie INFORMS na podstawie danych: GUS*, URE*, ARE*, INFORMS*,
     ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. oraz aktów wykonawczych*.
Dane: za 2014 r. są danymi wstępnymi.
Uwaga dane na wykresach zaokrąglono do 1 godziny [h].    Prześlij nam opinie...      Powiadom o aktualizacji...  

sklep.informs.pl
Promocja więcej NapLinowPromocja więcej NapLinow

NapLin DXF 2.5 program do obliczania zwisów, odległości i naprężeń: eksport do DXF, pełzanie i dodatkowy zwis, tablice montażowe z przeprężeniem, regulacja zwisów przewodów w sekcji – szybkie generowanie dokumentacji projektowej do programów: AutoCAD (.dxf), Excel i Word.

Więcej...