OZE: Czas wykorzystania mocy zainstalowanej elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii w latach 2001-2014 [h]*


Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w latach 2001-2014 [h]*

Wykres: Czas wykorzystania mocy zainstalowanej elektrowni wykorzystujących OZE odnawialne źródła energii w latach 2001-2014 [h] ogółem z odnawialnych źródeł energii (OZE) ogółem z elektrowni wodnych z o mocy osiągalnej < 1 MW,  od 1 do 10 MW, > 10 MW, elektrowni wiatrowych, biomasy ogniw fotowoltaicznych URE GUS ARE W roku 2014 = 3367 [MW] W roku 2013 = 3999 [MW] W roku 2012 = 3644 [MW] W roku 2011 = 3744 [MW] W roku 2010 = 6615 [MW] W roku 2009 = 3845 [MW] W roku 2008 = 3922 [MW] W roku 2007 = 4254 [MW] W roku 2006 = 3443 [MW] W roku 2005 = 4975 [MW] W roku 2004 = 3552 [MW] W roku 2003 = 3841 [MW] W roku 2002 = 4367 [MW] W roku 2001 = 3145 [MW] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2014 roku 3367 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2014 roku 3367 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2014 roku 3367 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2014 roku 3367 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2013 roku 3999 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2013 roku 3999 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2013 roku 3999 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2013 roku 3999 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2012 roku 3644 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2012 roku 3644 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2012 roku 3644 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2012 roku 3644 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2011 roku 3744 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2011 roku 3744 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2011 roku 3744 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2011 roku 3744 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2010 roku 6615 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2010 roku 6615 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2010 roku 6615 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2010 roku 6615 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2009 roku 3845 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2009 roku 3845 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2009 roku 3845 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2009 roku 3845 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2008 roku 3922 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2008 roku 3922 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2008 roku 3922 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2008 roku 3922 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2007 roku 4254 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2007 roku 4254 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2007 roku 4254 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2007 roku 4254 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2006 roku 3443 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2006 roku 3443 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2006 roku 3443 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2006 roku 3443 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2005 roku 4975 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2005 roku 4975 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2005 roku 4975 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2005 roku 4975 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2004 roku 3552 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2004 roku 3552 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2004 roku 3552 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2004 roku 3552 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2003 roku 3841 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2003 roku 3841 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2003 roku 3841 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2003 roku 3841 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2002 roku 4367 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2002 roku 4367 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2002 roku 4367 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2002 roku 4367 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2001 roku 3145 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2001 roku 3145 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2001 roku 3145 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej < 1 MW w 2001 roku 3145 [h] Opracowano przez INFORMS.pl
Czas wykorzystania mocy zainstalowanej w latach 2001-2014 [h]* – wybór wykresu:Czas wykorzystania mocy zainstalowanej – iloraz wartości produkcji rocznej energii elektrycznej (A) i mocy zainstalowanej Ninst, obliczamy wg wzoru: T = A / Ninst, [h].

* –  Opracowanie INFORMS na podstawie danych: GUS*, URE*, ARE*, INFORMS*,
     ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. oraz aktów wykonawczych*.
Dane: za 2014 r. są danymi wstępnymi.
Uwaga dane na wykresach zaokrąglono do 1 godziny [h].    Prześlij nam opinie...      Powiadom o aktualizacji...  

sklep.informs.pl
Promocja więcej NapLinowPromocja więcej NapLinow

NapLin DXF 2.5 program do obliczania zwisów, odległości i naprężeń: eksport do DXF, pełzanie i dodatkowy zwis, tablice montażowe z przeprężeniem, regulacja zwisów przewodów w sekcji – szybkie generowanie dokumentacji projektowej do programów: AutoCAD (.dxf), Excel i Word.

Więcej...