OZE: Czas wykorzystania mocy zainstalowanej elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii w latach 2001-2014 [h]*


Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w latach 2001-2014 [h]*

Wykres: Czas wykorzystania mocy zainstalowanej elektrowni wykorzystujących OZE odnawialne źródła energii w latach 2001-2014 [h] ogółem z odnawialnych źródeł energii (OZE) ogółem z elektrowni wodnych z o mocy osiągalnej < 1 MW,  od 1 do 10 MW, > 10 MW, elektrowni wiatrowych, biomasy ogniw fotowoltaicznych URE GUS ARE W roku 2014 = 3310 [MW] W roku 2013 = 3414 [MW] W roku 2012 = 3349 [MW] W roku 2011 = 3420 [MW] W roku 2010 = 3606 [MW] W roku 2009 = 3413 [MW] W roku 2008 = 3308 [MW] W roku 2007 = 3697 [MW] W roku 2006 = 3130 [MW] W roku 2005 = 2898 [MW] W roku 2004 = 3353 [MW] W roku 2003 = 2628 [MW] W roku 2002 = 3900 [MW] W roku 2001 = 5019 [MW] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2014 roku 3310 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2014 roku 3310 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2014 roku 3310 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2014 roku 3310 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2013 roku 3414 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2013 roku 3414 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2013 roku 3414 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2013 roku 3414 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2012 roku 3349 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2012 roku 3349 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2012 roku 3349 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2012 roku 3349 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2011 roku 3420 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2011 roku 3420 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2011 roku 3420 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2011 roku 3420 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2010 roku 3606 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2010 roku 3606 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2010 roku 3606 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2010 roku 3606 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2009 roku 3413 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2009 roku 3413 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2009 roku 3413 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2009 roku 3413 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2008 roku 3308 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2008 roku 3308 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2008 roku 3308 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2008 roku 3308 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2007 roku 3697 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2007 roku 3697 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2007 roku 3697 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2007 roku 3697 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2006 roku 3130 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2006 roku 3130 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2006 roku 3130 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2006 roku 3130 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2005 roku 2898 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2005 roku 2898 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2005 roku 2898 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2005 roku 2898 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2004 roku 3353 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2004 roku 3353 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2004 roku 3353 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2004 roku 3353 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2003 roku 2628 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2003 roku 2628 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2003 roku 2628 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2003 roku 2628 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2002 roku 3900 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2002 roku 3900 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2002 roku 3900 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2002 roku 3900 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2001 roku 5019 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2001 roku 5019 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2001 roku 5019 [h] Czas wykorzystania mocy zainstalowanej z elektrowni wodnych o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW w 2001 roku 5019 [h] Opracowano przez INFORMS.pl
Czas wykorzystania mocy zainstalowanej w latach 2001-2014 [h]* – wybór wykresu:Czas wykorzystania mocy zainstalowanej – iloraz wartości produkcji rocznej energii elektrycznej (A) i mocy zainstalowanej Ninst, obliczamy wg wzoru: T = A / Ninst, [h].

* –  Opracowanie INFORMS na podstawie danych: GUS*, URE*, ARE*, INFORMS*,
     ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. oraz aktów wykonawczych*.
Dane: za 2014 r. są danymi wstępnymi.
Uwaga dane na wykresach zaokrąglono do 1 godziny [h].    Prześlij nam opinie...      Powiadom o aktualizacji...  

sklep.informs.pl

NapLin DXF 2.5 program do obliczania zwisów, odległości i naprężeń: eksport do DXF, pełzanie i dodatkowy zwis, tablice montażowe z przeprężeniem, regulacja zwisów przewodów w sekcji – szybkie generowanie dokumentacji projektowej do programów: AutoCAD (.dxf), Excel i Word.

Więcej...