Charakterystyki (krzywe, wykresy) sprawności
turbin (wodnych, wiatrowych)
i generatorów dla elektrowni (EW, MEW, OZE)


Analizy ekonomiczne: Oprogramowanie analizatory analizy techniczno-ekonomiczne CELE:

  1. Analiza warunków pracy turbin, generatorów i innych urządzeń elektrowni.
  2. Porównanie charakterystyk sprawności analizowanych urządzeń.
  3. Rekomendacja najefektywniejszych rozwiązań.
  4. Przedstawienie ograniczeń wynikających z analiz.

1. Przykłady charakterystyk sprawności:

Wykres 1. Wykres sprawności turbiny wiatrowej

Wykres 1. Wykres sprawności turbiny wiatrowej ENERCON E-70 E4
Krzywa mocy podobnie jak charakterystyka aerodynamiczna wirnika muszą być wyznaczane wg standardowych metod. Mogą być one poprawnie wyznaczone jedynie wtedy, gdy spełnionych będzie szereg warunków i procedur (patrz norma ICM 61400-12).

Wykres 2. Wykres sprawności turbin i maszyny wodnych

Wykres 2. Wykres sprawności turbin i maszyny wodnych Kaplan klasyczny, Kaplan poj. reg. łopatek ns=700, Francis ns=200,Banki-Michella, Pelton, śruba Archimedesa
Przykładowe turbiny i maszyny wodne:
Kaplan klasyczny ns=650, Kaplan poj. reg. łopatek ns=700, Francis ns=200, Francis ns=400,
śmigłowa reg. kierownica, Banki-Michella, Pelton, śruba Archimedesa, koło wodne.

Wykres 3. Wykres sprawności turbiny Kaplan w funkcji przepływu i spadu (3D)

Wykres 3. Wykres sprawności turbiny Kaplan w funkcji przepływu i spadu (3D)

Wykres 4. Wykres sprawności generatorów asynchronicznych i synchronicznych

Wykres 4. sprawności generatorów asynchronicznych i synchronicznychPrzykład analizy sprawności turbin wodnych w MEW 2. Przykład analizy sprawności turbin wodnych w MEW:Przykład opisuje zmiany sprawności 3 różnych turbin (Kaplana, Francisa i śmigłowej)
w okresie 10 lat analizy zmian przepływów i spadów.

Wykresy a) ukazują dane uporządkowane.
Wykresy b) ukazują krzywe dla kolejnych dni badanego okresu.

Wykres 5. a) i b) Sprawność hydrozespołów

wykres sprawność hydrozespołów krzywe sum czasów trwania (przepływów, spadów, mocy itd.) wykres sprawność hydrozespołów krzywe dla kolejnych dni badanego okresu

Wykres 6. a) i b) Sprawność hydrozespołów widok 3D

wykres sprawność hydrozespołów widok 3D wykres sprawność hydrozespołów widok 3D


Nasze referencje
Obiekty naszych analiz, badań i ekspertyz
sklep.informs.pl
Promocja więcej NapLinowPromocja więcej NapLinow

NapLin DXF 2.5 program do obliczania zwisów, odległości i naprężeń: eksport do DXF, pełzanie i dodatkowy zwis, tablice montażowe z przeprężeniem, regulacja zwisów przewodów w sekcji – szybkie generowanie dokumentacji projektowej do programów: AutoCAD (.dxf), Excel i Word.

Więcej...