Analizy (opłacalności inwestycji, techniczno-ekonomiczne, finansowe...)
OZE energetyka


Przeliczanie profili podłużnych linii (sn, wn, 110 kv) na dowolną temperaturę pomiaru (np. 80°C, 60°C, 40°C) za pomocą oprogramowania NapLin DXF 2.5 z regulacją zwisów


Obliczenia dot. regulacji zwisów przewodów w przęśle i sekcji w liniach 110 kv, sn i nn za pomocą oprogramowania NapLin DXF 2.5 z regulacją zwisów:

program NapLin DXF z regulacją zwisów obliczający zwisy, odległości i naprężenia przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych nN, SN,  WN np. 110 kV

Obliczanie tablic zwisów i naprężeń przewodów dla linii 110 kv, sn i nn za pomocą programu NapLin DXF 2.5


Analizy ekonomiczne, finansowe, biznes plany:

NPV WARTOŚĆ ZAKTUALIZOWANA NETTO NPV net present value NPV >0. CF metoda rocznych przepływów pieniężnych (cash flows CF) Przepływy pieniężne dobrze obrazują inwestorowi spodziewane efekty finansowe w okresie analizy. Analiza wrażliwości - inflacja, - prognozy dot. spłaty kredytów (np. WIBOR, kredytu lombardowego, stopy redyskonta weksli itd.). - podatek, - prognozy cen energii, paliw, kosztów, - szacowana produkcja (zużycie paliw)

Analizy produkcji energii w elektrowniach
   (np. wiatrowych, wodnych, mew, biogazowych):

wykres dobor przelykow turbin Analiza produkcji energii w elektrowni wodnej (MEW) dla turbin (Kaplana, Francisa i śmigłowej) wykres dobor przelykow turbin Analiza produkcji energii w elektrowni wodnej (MEW) dla turbin (Kaplana, Francisa i śmigłowej) mew small hydro wykres przeplyw spad moc Analiza produkcji energii w elektrowni wodnej (MEW) dla turbin (Kaplana, Francisa i śmigłowej)
mew small hydro wykres przeplyw spad moc Analiza produkcji energii w elektrowni wodnej (MEW) dla turbin (Kaplana, Francisa i śmigłowej) mew small hydro wykres praca hydrozespolow Analiza produkcji energii w elektrowni wodnej (MEW) dla turbin (Kaplana, Francisa i śmigłowej) mew small hydro wykres praca hydrozespolow 2
mew small hydro wykres produkcja energii w miesiacach roku I-XII Analiza produkcji energii w elektrowni wodnej (MEW) dla turbin (Kaplana, Francisa i śmigłowej) mew small hydro wykres produkcja energii w latach hydrologicznych kalendarzowych Analiza produkcji energii w elektrowni wodnej (MEW) dla turbin (Kaplana, Francisa i śmigłowej) mew small hydro wykres produkcja energii histogram Analiza produkcji energii w elektrowni wodnej (MEW) dla turbin (Kaplana, Francisa i śmigłowej) images mew small hydro wykres hydrozespol 3 Analiza produkcji energii w elektrowni wodnej (MEW) dla turbin (Kaplana, Francisa i śmigłowej)

Analizy produkcji energii elektrycznej i cieplnej w elektrociepłowniach:

EC kogeneracja Analizy produkcji energii elektrycznej i cieplnej w elektrociepłowniach
EC dobór koszty paliwa Analizy produkcji energii elektrycznej i cieplnej w elektrociepłowniach EC wykres uporzadkowany Analizy produkcji energii elektrycznej i cieplnej w elektrociepłowniach EC koszty paliwa przychody Analizy produkcji energii elektrycznej i cieplnej w elektrociepłowniach EC koszty paliwa Analizy produkcji energii elektrycznej i cieplnej w elektrociepłowniach

Prognozy produkcji energii:

prognoza-produkcji-energii-oze prognoza-produkcji-energii-oze

Klasyfikacje energetyczne produkcji energii (warunków wiatrowych, hydrologicznych):

klasyfikacja energetyczna produkcji energii klasyfikacja produkcji energii

Analizy efektywności energetycznej:

wykres sprawnosci turbin Kaplan Francis wykres sprawnosci turbiny 3D przeplyw spad wykres sprawnosci generatora asynchronicznego synchronicznego

Analizy hydrologiczne dla elektrowni wodnych (mew):

wykres krzywa sum czasów trwania przeplywow wykres przeplywy Q mc dni 10 lat wykres przeplywy Q miesięczne 10 lat small hydro wykres przeplywy charakterystyczne WQ SQ NQ w okresie

Analizy techniczne:

Elektrownia wodna Dobrzyca, Elektrownia wodna Oława II, Elektrownia wodna Bledzew (MEW), Elektrownia wodna Biesowice 2, Elektrownia wodna Kamienna, Elektrownia wodna Michałów, Elektrownia wodna Oborniki, Elektrownia wodna Prosna, Elektrownia wodna Turawa, lokalizacje EW/MEW, kotłownie na biomasę, Zespół Małych Elektrowni Wodnych (ZMEW) Elektrociepłownia Czechnica Wrocław, Elektrociepłownia Gdańska, Elektrociepłownia Gdyńska elektrociepłownie wykorzystujące silniki gazowe, Elektrownia Bełchatów Zespół Nawęglania i Kotłowni elektrownie biogazowe na wysypiskach komunalnych Elektrownia szczytowo-pompowa na bazie kopalni głębinowej KWK Siersza Wskaźniki efektywności ekonomicznej (wg nieformalnego podziału): Statyczne - PB, DPB, ARR, BEP Dynamiczne - IRR, NPV, NPVR

Wielowymiarowe analizy danych:

   Wizualizacja danych 3D (niedostępna np. w programie Excel).
Wielowymiarowe analizy danych Wizualizacja danych 3D Wielowymiarowe analizy danych Wielowymiarowe analizy danych
Nasze referencje
Obiekty naszych analiz, badań i ekspertyz
sklep.informs.pl
Promocja więcej NapLinowPromocja więcej NapLinow

NapLin DXF 2.5 program do obliczania zwisów, odległości i naprężeń: eksport do DXF, pełzanie i dodatkowy zwis, tablice montażowe z przeprężeniem, regulacja zwisów przewodów w sekcji – szybkie generowanie dokumentacji projektowej do programów: AutoCAD (.dxf), Excel i Word.

Więcej...