Regulacja zwisów w przęśle i sekcji w programie NapLin DXF 2.5 z regulacją zwisów


Obliczenia mechaniki przewodów wykonuje się dla normowej wartości współczynnika wydłużenia sprężystego (modułu Younga) podawanej w katalogach przy założeniu, że wydłużanie przewodu spowodowane osiadaniem ustało (przewody powinny być w trakcie montażu poddane zabiegom naprężająco-odprężającym likwidującym ich osiadanie).
W praktyce aby zminimalizować efekt wydłużenia przewodu m.in. z powodu osiadania i pełzania, zaleca się jego przeprężenie o np. 10% w stosunku do obliczonych wartości.
Po kilkumiesięcznej pracy przewodu w różnych warunkach pogodowych wydłużenie przewodu spowodowane osiadaniem ustaje, a odkształcenie pełzania ma kilkudziesięcioletni charakter.
Celem wykonywania regulacji zwisów jest m.in.:
  • doprowadzenie linii do zgodności z normą (normami) w zakresie odległości doziemnych i do obiektów krzyżowanych,
  • zmniejszenie naprężenia przewodów w celu uzyskania określonego stopnia obostrzenia.
Regulacja zwisów jest zalecana po rocznej eksploatacji nowo wybudowanej linii, ponowna regulacji zwisów w razie potrzeby po przeprowadzeniu oględzin. Należy zapewnić koordynację zwisów pomiędzy przewodami fazowymi i odgromowymi.
Celem programu jest obliczanie o ile należy skrócić (lub wydłużyć) przewód w przęśle i/lub sekcji, aby osiągnąć zakładaną wartość zwisu lub odległości pionowej w wybranym punkcie przęsła zmieniając naprężenie (regulacja zwisów).
Z sekcji wybiera się przęsło pomiarowe, w którym zostanie dokonany pomiar zwisu lub odległości pionowej.
NapLin DXF 2.0 z regulacją zwisów

Wybór przęsła pomiarowego z sekcji

Wybór przęsła pomiarowego z sekcji
Rysunek jest złożeniem poszczególnych przęseł.

Program Regulacja zwisów w przęśle i sekcji

Profil pomiaru

– umożliwia wyświetlenie profilu pomiaru z możliwością wykonania raportu i eksportu do plików DXF.

Profil regulacji

– umożliwia wyświetlenie profilu regulacji z możliwością wykonania raportu i eksportu do plików DXF.

Eksport obliczeń przęsła i sekcji do Excela

Raport obliczeń przęsła i sekcji w formacie RTF
Powrót do strony głównej programu NapLin DXF 2.5

Overhead lines designing tools


sklep.informs.pl
Promocja więcej NapLinowPromocja więcej NapLinow

NapLin DXF 2.5 program do obliczania zwisów, odległości i naprężeń: eksport do DXF, pełzanie i dodatkowy zwis, tablice montażowe z przeprężeniem, regulacja zwisów przewodów w sekcji – szybkie generowanie dokumentacji projektowej do programów: AutoCAD (.dxf), Excel i Word.

Więcej...