Przęsło poziome i pochyłe linii napowietrznych w programie NapLin 1.0


Przęsło

– część linii napowietrznej zawarta między sąsiednimi konstrukcjami wsporczymi.

Przęsło płaskie (poziome)

– przęsło, w którym przewód jest zawieszony na tym samym poziomie.

Rys. 1. Przęsło poziome linii napowietrznej

Przęsło poziome płaskie linii napowietrznej program NapLin


Przęsło pochyłe

– przęsło, w którym przewód jest zawieszony na różnych wysokościach względem poziomu na skutek różnic terenowych lub różnic wysokości zawieszenia przewodu na sąsiednich słupach.

Rys. 2. Przęsło pochyłe linii napowietrznej

Przęsło pochyłe ukośne linii napowietrznej program NapLin
Opis: a – rozpiętość przęsła, f– zwis w środku przęsła symetrycznego, fx – zwis w odległości „x” od środka przęsła symetrycznego, m – mimośród, h – wysokość zawieszenia przewodu.

Przedstawione na rysunku 1 przęsło jest przęsłem poziomym o jednakowej wysokości zawieszenia przewodów. W rzeczywistości najczęściej jednak występują przęsła pochyłe, zwane również ukośnymi rysunek 2.
W przęsłach niesymetrycznych o zróżnicowanych wysokościach zamocowania przewodów maksymalna wartość zwisu nie występuje w środku przęsła, lecz punkt ten jest przesunięty w stronę niższej podpory.

Rozpiętość przęsła

a – pozioma odległość między osiami sąsiednich konstrukcji wsporczych (między punktami zawieszenia przewodów rysunek 1 i 2).

Rozpiętość przęsła nominalnego

ap – rozpiętość przęsła, którą przyjmuje się do ustalenia w terenie płaskim podstawowej wysokości konstrukcji wsporczych tak, aby przewody podtrzymywane przez nie znajdowały się nad ziemią, w środku przęsła w odległości nie mniejszej niż określa norma.

Rozróżnia się również przęsła: przęsło nominalne, wiatrowe, ciężarowe, gabarytowe, specjalne, skrzyżowaniowe i podprzęsło.

Zwis

f – pionowa odległość między prostą łączącą punkty zawieszenia i przewodem.

Mimośród

m – odległość pozioma najniższego punktu przewodu od środka przęsła.

Ugięcie

– odległość pionowa, między punktem zawieszenia przewodu na słupie, a punktem jego najniższego zwisania. Dla przęseł płaskich ugięcie jest równe zwisowi.

Przewód jest zawieszony z pewnym naprężeniem. W zależności od wartości naprężenia zwiększa się lub zmniejsza krzywizna zawieszonego przewodu.
Podczas zimy na przewodach może się osadzać warstwa lodu i śniegu tworząc tzw. sadź. Wpływa to na zwiększenie ciężaru przewodu, a tym samym naprężenia panującego w przewodzie, wyjątkowo duże oblodzenie (tzw. sadź katastrofalna) powoduje powstanie w przewodach naprężenia noszącego nazwę naprężenia katastrofalnego.
Istnieją stany przewodu, w których mogą wystąpić największe wartości naprężeń i zwisów:
  • Upał (+40°C) – maksymalna założona temperatura w Polsce,
  • Mróz (-25°C) – minimalna założona temperatura w Polsce,
  • Sadź (-5°C) – zakłada się, że sadź występuje tylko w temperaturze -5°C,
  • Inne (+60°C, +80°C) – inne wymagania.
Naprężenie maksymalne może wystąpić w stanie mróz lub sadź, a maksymalny zwis w stanie sadź lub upał. Wiedza, w którym stanie wystąpi naprężenie maksymalne stanowi podstawę wszystkich obliczeń, decyduje o tym rozpiętość przełomowa ap.
Dla przęseł o rozpiętości mniejszej od ap naprężenie maksymalne wystąpi w stanie mróz, a dla większych od ap w stanie sadź.
Naciąg przewodu w określonym miejscu – siła styczna do osi podłużnej przewodu, wyrażona iloczynem naprężenia i przekroju przewodu w tym miejscu.
Obostrzenie linii – dodatkowe zabezpieczenia linii na odcinku wymagającym zwiększonego bezpieczeństwa obiektów krzyżowanych lub będących w zbliżeniu, stosowane w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa zerwania i opadnięcia przewodu.
Rozróżnia się obostrzenia: pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.


Powrót do strony głównej programu NapLin DXF 2.5

Overhead lines designing tools


sklep.informs.pl
Promocja więcej NapLinowPromocja więcej NapLinow

NapLin DXF 2.5 program do obliczania zwisów, odległości i naprężeń: eksport do DXF, pełzanie i dodatkowy zwis, tablice montażowe z przeprężeniem, regulacja zwisów przewodów w sekcji – szybkie generowanie dokumentacji projektowej do programów: AutoCAD (.dxf), Excel i Word.

Więcej...