Usprawnienia programu NapLin DXF 2.5 uwzględniające opinie użytkowników


W odpowiedzi na sugestie i opinie użytkowników programu NapLin w wersjach 2.5 i 2.0 wprowadzono bardzo wiele funkcji usprawniających pracę projektantów, inżynierów i innych specjalistów.

Szczególne podziękowania składamy dyrekcji i pracownikom PGE Dystrybucja s.a. oddział zamość za cenne uwagi podczas wdrażania programu NapLin, spotkań i szkolenia. Więcej...


Zmiany w wersji 2.5 programu NapLin w porównaniu do wersji 2.0:

 1. Dodano tablice montażowe [σ/f] dla sekcji z przeprężeniem przewodu temperaturowym i procentowym w zakresie temperatur -5°C do 40°C co 5°C.
 2. Dla tablicy montażowej [σ/f] dodano okno edycji sekcji (wczytywania, importu i eksportu przęseł).
 3. Dodano tablicę montażową [L,f,σ,N] dla przęsła z przeprężeniem przewodu temperaturowym i procentowym w zakresie temperatur -5°C do 40°C co 5°C.
 4. W tablicy montażowej przęsła [L,f,σ,N] dodano EDS (naprężenie codzienne – największe naprężenie występujące w przewodzie linii, gdy temperatura przewodu wynosi +10°C).
 5. Dodano eksport i import danych tabeli opisu przęsła („Opis i analiza dla temperatury obliczeniowej…”) z/do programu Excel.
 6. Dodano eksport danych do programu Excel dla:
  • 6.1.  Danych wejściowych.
  • 6.2.  Obliczeń zwisów i naprężeń.
 7. Dodano przycisk wyboru eksportu danych do programu Excel:
  • 7.1.  Nowy arkusz (eksport do nowego arkusza).
  • 7.2.  Nowy skoroszyt (eksport do nowego skoroszytu).
 8. Dodano automatyczne otwieranie Excela, podczas eksportu/importu, jeżeli Excel jest zamknięty.
 9. Dodano wybór jednostki tablicy zwisów i naprężeń: [MPa] lub [kG/mm²].
 10. Usprawniono i dodano nowe skróty klawiaturowe.
 11. Uporządkowano i uproszczono nazewnictwo tablic.
 12. Dodano możliwość otwierania i zamykania wszystkich tablic.
 13. Zwiększono czytelność generowanych i eksportowanych tablic, tabel i raportów.
 14. W głównym formularzu programu dodano informację o przyjętym naprężeniu (σ-25°C lub σ-5°Csn) oraz wartość dodatkową naprężenia w [kG/mm²], po najechaniu myszą na „naprężenie obliczeniowe”.
 15. W interfejsie graficznym profili podłużnych dodano:
  • 15.1. W opisie przęsła informację o przyjętym naprężeniu (σ-25°C lub σ-5°Csn) oraz wartość dodatkową naprężenia w [kG/mm²].
  • 15.2. Szerszy zakres ustawiania wielkości czcionki tytułu (0÷12).
  • 15.3. Możliwość ukrywania tytułu (wartość 0 czcionki tytułu ukrywa tytuł).
 16. Dodano przycisk eksportu grafiki profilu do programu Excel w miejsce kursora.
 17. W bazie danych przewodów i światłowodów dodano możliwość:
  • 17.1. Importu baz danych z wersji poprzednich podczas pierwszego uruchomienia programu.
  • 17.2. Eksportu bazy.
  • 17.3. Importu bazy.
 18. W tablicach naprężeń i zwisów [σ/f] (skróconej i co 5°C):
  • 18.1. Zaimplementowano nowy algorytm obliczeniowy dla krótkich przęseł.
  • 18.2. Usprawniono ustalanie zakresu tworzonych tablic.
  • 18.3. Opracowano nowe wartości domyślne zakresu tworzonych tablic.
  • 18.4. Dodano przekazywanie danych zakresu tworzonej tablicy pomiędzy tablicami.
 19. W regulacji zwisów przewodów w przęśle i sekcji poprawiono funkcjonalność i czytelność.
 20. Usprawniono eksport do programu Word.
 21. Zaktualizowano i poszerzono opisy dostępnych funkcji.
 22. Zwiększono szybkość działania programu.

Zmiany w wersji 2.0 programu NapLin w porównaniu do wersji 1.2:

 1. Dodano eksport profili podłużnych do plików DXF (m.in. 14 warstw, skalowanie itd.).
 2. Dodano program do regulacji zwisów (skracanie i wydłużanie przewodów) w przęśle i sekcji.
 3. Opracowano nowy interfejs graficzny profili podłużnych, który umożliwia kreślenie m.in.:
  • 3.1.  Zwisu f(a/2) w połowie rozpiętości przęsła*.
  • 3.2.  Najniżej położonego punktu (rzędnej) przewodu*.
  • 3.3.  Najmniejszej odległości pionowej wyznaczanej od poziomu terenu*.
  • * – z automatycznym obliczaniem i wyszukiwaniem punktów na profilu.
  • 3.4.  Odległości pionowych lub rzędnych przewodu.
  • 3.5.  Regulowanych zmian wysokości zawieszenia przewodów.
  • 3.6.  Selektywne danych terenu, odległości i zwisów na profilu.
  • 3.7.  Linii pod budynkami i przeszkodami.
  • 3.8.  Odległości z automatycznym wyborem punktu o tym samym metrażu z wyższą rzędną (ograniczenie ludzkich pomyłek opisu).
  • 3.9.  Z przesuwaniem w poziomie opisów słupów.
  • 3.10. Dodatkowych informacji w punktach wykresu.
  • 3.11. Profilu na całym formularzu i ekranie monitora.
  • 3.12. Dodano możliwość eksportu grafiki do plików DXF, GIF, PNG, TIFF.
  • 3.13. Dodano możliwość kopiowania grafiki do schowka.
  • 3.14. Dodano nowe parametry wyglądu profili linii, ustawienia proporcji osi X do Y.
 4. Dodano tablicę zwisów i naprężeń [f/σ] 5°C w funkcji rozpiętości przęsła 5÷1000 m, w przedziałach co 5°C oraz dla sadzi sn i sk, z krokiem od 1÷100 m, dla parametrów analizowanego przęsła.
 5. Usprawniono tablicę zwisów i naprężeń [f/σ] skróconą (z większymi przedziałami temperatur).
 6. Usprawniono tablicę długości, zwisów, naprężeń i naciągów [L, f, σ, N] w funkcji temperatury w przedziałach co 5°C oraz dla sadzi sn i sk, dla parametrów i rozpiętości analizowanego przęsła.
 7. Zmieniono główny interfejs graficzny.
 8. Zwiększono precyzję obliczeń dla przęseł płaskich.
 9. Dodano obliczenia dla przęseł pochyłych.
 10. Zwiększono precyzję obliczeń długości przewodu.
 11. Dodano obliczenia automatyczne (ułatwienie do wprowadzania danych).
 12. Dodano nowe parametry:
  • 12.1. Obostrzenie, tj. stopnie obostrzenia: brak, 0°, 1°, 2° i 3°.
  • 12.2. Odkształcenie pełzania (wartości dopuszczalna odkształcenia pełzania 10-letniego wg IEC), obliczenia możliwe w zakresie (0÷0,9‰).
  • 12.3. Dodatkowy zwis (współczynnik bezpieczeństwa) w zakresie 0÷50% zwisu.
 13. Zwiększono zakres informacji o funkcji przewodu lub fazie: roboczy, faza L1, faza L2, faza L3, odgromowy.
 14. Dodano obliczenia: rozpiętości przełomowej, spadu (b) i stosunku b/a.
 15. Zwiększono maksymalną rozpiętość przęseł (płaskich i pochyłych) z 600 do 999 m.
 16. Usprawniono funkcję Wstaw zwis w środku przęsła a/2.
 17. Zwiększono możliwość opisu projektu i słupów.
 18. Dodano zamianę danych słupów i zerowanie (szybsze wprowadzanie danych).
 19. Dodano ukrywanie wierszy i kolumn (dowolnej, obliczeń oraz sn i sk).
 20. Usprawniono eksport do programów Word i Excel.
 21. Usprawniono czytelność generowanych i eksportowanych tablic, tabel i raportów.
 22. Usprawniono inteligentne tworzenie nazw raportów zawierających parametry.
 23. Dodano znacznik daty do zapisywanych plików graficznych i DXF.
 24. Zmieniono jednostki w bazie przewodów na bardziej funkcjonalne i ułatwiające wpisywanie danych.
 25. Dodano światłowody do bazy przewodów.
 26. Zwiększono liczbę przewodów i światłowodów w bazie (ponad 250).
 27. Dodano bezpośredni podgląd parametrów wybranego przewodu lub światłowodu.
 28. Dodano algorytmy sprawdzające poprawność wpisywanych danych.
 29. Usprawniono i dodano nowe skróty klawiaturowe.
 30. Zaimplementowano nowe algorytmy obliczeniowe.
 31. Zmieniono obliczenia równań stanu za pomocą krzywej parabolicznej (z algorytmu przybliżonego RS1 na dokładny RS2 z optymalizacją obliczeń).
 32. Zmieniono obliczenia długości przewodu (z algorytmu przybliżonego L1 na dokładny L2 z optymalizacją obliczeń).
 33. Zwiększono szybkość działania.
 34. Usprawniono obsługę dla Windows: 64-bit i 32-bit oraz Windows 10.

Pracujemy nad:

 1. Nowym programem do analiz oddziaływania na środowisko pola elektromagnetycznego linii 110 kV.
 2. Aktualizacją norm.

Dziękujemy za dotychczasowe o opinie i uwagi, prosimy o kolejne!Powrót do strony głównej programu NapLin DXF 2.5

Overhead lines designing tools


sklep.informs.pl
Promocja więcej NapLinowPromocja więcej NapLinow

NapLin DXF 2.5 program do obliczania zwisów, odległości i naprężeń: eksport do DXF, pełzanie i dodatkowy zwis, tablice montażowe z przeprężeniem, regulacja zwisów przewodów w sekcji – szybkie generowanie dokumentacji projektowej do programów: AutoCAD (.dxf), Excel i Word.

Więcej...