program NapLin obliczający zwisy, odległości i naprężenia przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych (nN, SN i WN) np. 110kV Program NapLin 2.0 DXF z regulacją zwisów
do obliczeń zwisów, odległości i naprężeń napowietrznych linii elektroenergetycznych:

  • niskich (nN), średnich (SN) i wysokich (WN) napięć,
  • dla przęseł płaskich i pochyłych,
  • eksport do DXF,
  • pełzanie i dodatkowy zwis,
  • szybkie generowanie dokumentacji projektowej do programów:
    AutoCAD (.dxf), Excel i Word,
  • regulacja zwisów przewodów w przęśle i sekcji linii.
program NapLin obliczający zwisy, odległości i naprężenia przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych (nN, SN i WN) program NapLin obliczający zwisy, odległości i naprężenia przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych (nN, SN i WN) np. 110kV
program NapLin obliczający zwisy, odległości i naprężenia przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych (nN, SN i WN) program NapLin dla projektantów obliczający zwisy, odległości i naprężenia przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych (nN, SN i WN)

Wdrożenie programu NapLin w PGE Dystrybucja S.A. referencje i opinie. Więcej...Misja INFORMS Sp. z o.o.:

Wdrażamy innowacyjne rozwiązania zarządzania energią
w energetyce i odnawialnych źródłach energii (OZE),
wykonując analizy, oprogramowanie oraz doradzając.


Podstawowa działalność INFORMS:


Kalkulatory i wykresy kreowane przez użytkowników:

Informs.pl: Informs.pl: Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w latach 2001-2014 z prognozą do 2020 r. w [GWh] – sprawdź kalkulatorInforms.pl: Czas wykorzystania mocy zainstalowanej elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii w latach 2001-2014 [h] – sprawdź kalkulator
Informs.pl: Kalkulator mocy elektrowni wodnej MEW – sprawdź kalkulatorInforms.pl: Kalkulator przepływów dla małych elektrowni wodnych MEW OZE 2014 URE GUS AREInforms.pl: Wiatr rozkład Weibulla [%] – sprawdź kalkulator

Odnawialne źródła energii (OZE)

pozwalają zmniejszyć zależność od paliw kopalnych, a tym samym wpłyną na wzrost wykorzystania nowych technologii energetycznych i innowacji – więcej na naszych stronach.
Zapraszamy! Nasze referencje
Obiekty naszych analiz, badań i ekspertyz
2012-2017 INFORMS Oprogramowanie analizatory analizy ekonomiczne techniczno-ekonomiczne   to innowacyjne rozwiązania!  

NapLin 2.0 DXF program do obliczania zwisów, odległości i naprężeń: eksport do DXF, pełzanie i dodatkowy zwis, regulacja zwisów przewodów w sekcji – szybkie generowanie dokumentacji projektowej do programów: AutoCAD (.dxf), Excel i Word.

Więcej...