Misja INFORMS Sp. z o.o.:

Wdrażamy innowacyjne rozwiązania zarządzania energią
w energetyce i odnawialnych źródłach energii (OZE),
wykonując analizy, oprogramowanie oraz doradzając.


Podstawowa działalność INFORMS:


Program NapLin do obliczeń zwisów:

 program NapLin obliczający zwisy, odległości i naprężenia przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych (nN, SN i WN) np. 110kV Zwisy, odległości i naprężenia przewodów
napowietrznych linii elektroenergetycznych
niskich (nN), średnich (SN) i wysokich (WN) napięć
program NapLin obliczający zwisy, odległości i naprężenia przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych (nN, SN i WN)program NapLin dla projektantów obliczający zwisy, odległości i naprężenia przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych (nN, SN i WN) program NapLin obliczający zwisy, odległości i naprężenia przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych (nN, SN i WN)

NapLin program do obliczania zwisów jest już dostępny.

Szybkie generowanie dokumentacji projektowej bezpośrednio do Worda i Excela. Więcej...

Kalkulatory i wykresy kreowane przez użytkowników:

Informs.pl: Informs.pl: Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w latach 2001-2014 z prognozą do 2020 r. w [GWh] – sprawdź kalkulatorInforms.pl: Czas wykorzystania mocy zainstalowanej elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii w latach 2001-2014 [h] – sprawdź kalkulator
Informs.pl: Kalkulator mocy elektrowni wodnej MEW – sprawdź kalkulatorInforms.pl: Kalkulator przepływów dla małych elektrowni wodnych MEW OZE 2014 URE GUS AREInforms.pl: Wiatr rozkład Weibulla [%] – sprawdź kalkulator

Odnawialne źródła energii (OZE)

pozwalają zmniejszyć zależność od paliw kopalnych, a tym samym wpłyną na wzrost wykorzystania nowych technologii energetycznych i innowacji – więcej na naszych stronach.
Zapraszamy! Nasze referencje
Obiekty naszych analiz, badań i ekspertyz
2012-2016 INFORMS Oprogramowanie analizatory analizy ekonomiczne techniczno-ekonomiczne   Wykorzystujemy sztuczną inteligencję w obliczeniach!  

NapLin program do obliczania zwisów, odległości i naprężeń – szybkie generowanie dokumentacji projektowej bezpośrednio do Worda i Excela. Więcej...